Hlavné menu

25.05.2016

Deti z domovov predviedli svoj talent

Minister Ján Richter ani tento rok nechýbal na prehliadke umeleckých vystúpení detí z náhradnej starostlivosti a náhradných rodín z celého Slovenska. Najmilší koncert roka už po 26. krát zorganizovala Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar.
 

Prehliadka dáva deťom priestor, aby prostredníctvom umenia vyjadrili svoje postoje, pocity, túžby a sny. Príležitosť verejne vystúpiť je pre ne zároveň motiváciou, aby sa venovali rôznym umeleckým žánrom a pestovali svoju vôľu, ktorú neskôr budú môcť využiť pri dosahovaní životných cieľov. „Vďaka Najmilšiemu koncertu roka dokážu domováci osloviť aj verejnosť, aby bola voči nim otvorenejšia a prelomila predsudky, ktoré častokrát vznikajú len pre to, že si nenájdeme čas na ich hlbšie pochopenie. Tí, ktorí atmosféru koncertu už zažili vedia, že aj deti bez rodičov sú hravé, nadané a majú túžbu uspieť. A nesporne je každoročne čo obdivovať,“ povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.

Súčasťou koncertu bolo tradične aj odovzdávanie ceny štipendijného fondu Pipi dlhá pančucha. Založila ho Spoločnosť Úsmev ako dar, aby uľahčila deťom z domovov a mladým dospelým štúdium na stredných a vysokých školách. Tento rok ju minister Richter odovzdal Ladislavovi Adamovičovi, ktorý vyrástol v detskom domove Ľubietová a po odchode z neho sa rozhodol pomáhať ostatným deťom ako vychovávateľ v domove v Necpaloch. „Som veľmi rád, že dnes je z Ladislava riaditeľ tohto detského domova. Ohodnotenie je uznaním za jeho snaživosť, vytrvalosť, dosiahnuté úspechy, a čo pokladám za dôležité, je veľmi dobrým príkladom a inšpiráciou aj pre ostatných domovákov,“ vyzdvihol minister.

Najmilší koncert roka sa uskutočnil v Bratislave 25. 5. 2016. Predchádzalo mu päť regionálnych kôl, na ktorých sa predstavili nadané deti z jednotlivých krajov. Najzaujímavejšie vystúpenia zaradila odborná porota do reprezentatívneho celoslovenského kola.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk