Hlavné menu

22.02.2021

Deťom z centier pre deti a rodiny poslúžia notebooky z rezortu

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) venujú deťom zo štátnych centier pre deti a rodiny na Slovensku viac ako 500 ks notebookov. Spohodlnia im dištančné vzdelávanie aj online komunikáciu s blízkymi, využiť ich môžu aj na zábavu a hry.
 

V týchto dňoch poputuje do všetkých 68 štátnych centier pre deti a rodiny na Slovensku 548 laptopov, ktoré využívali zamestnanci rezortu. „Som veľmi rád, že notebooky, ktoré sme mohli vyčleniť z rezortu práce a ústredia práce, pomôžu a budú slúžiť deťom. Vedeli sme o zariadeniach, v ktorých mali deti na štúdium len jeden notebook. Verím, že tým im vylepšíme už beztak náročné obdobie pandémie,“ vysvetlil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak, ktorý dnes osobne odovzdal 10 notebookov Centru pre deti a rodiny Bernolákovo.

Tomuto centru sa úspešne darí bojovať proti covidu, doposiaľ ani jedno z ich detí nebolo pozitívne. „Pani riaditeľke a všetkým centrám ďakujem za to, ako pandémiu zvládajú. Podobný stav ako v Bernolákove máme aj v ďalších zariadeniach, z ktorých nám hlásia dobré správy o bezcovidovej situácii,“ uzavrel minister.

Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo má celkovú kapacitu 76 miest a vedie ho riaditeľka Timea Selnekovičová. Zamestnanci centra spolu s deťmi zodpovedne dodržiavajú prísne protipandemické opatrenia. Napriek tomu vláde v centre príjemná atmosféra. Centrum je zapojené do projektu deinštitucionalizácie a v budúcnosti ho čaká presun do priestorov nových rodinných domov.

Viac informácií o zariadení nájdete tu: www.dednadej.sk .

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk