Hlavné menu

20.07.2015

Do evidencie pribudli tisícky absolventov

V júni sa na úradoch práce zaevidovalo 10 470 absolventov, ktorí tento rok skončili vysokú školu. Miera evidovanej nezamestnanosti sa oproti máju zvýšila o 0,07 percentuálneho bodu a je na úrovni 11,55%.
 

V posledných dvoch rokoch ukončilo vysokú školu v priemere za rok približne 41 600 študentov. „Na základe tohto usudzujeme, že do evidencie nezamestnaných sa nahlásilo 25 % zo všetkých predpokladaných absolventov vysokých škôl v tomto roku. Najviac sa ich evidovalo na úradoch práce v Košiciach, v Prešove a v Nitre,“ hovorí minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.

Na základe minuloročných skúseností, keď si približne 80% čerstvých absolventov našlo do roka uplatnenie na trhu práce, nepredpokladá, že by tí tohtoroční ostali dlho v evidencii nezamestnaných. „Verím, že pozitívny trend bude pokračovať, pretože vidíme, že absolventi vysokých škôl majú ambíciu nájsť si trvalé pracovné miesto. Dôkazom toho je aj fakt, že každý jeden mal v minulom roku záujem pracovať,“ dopĺňa Richter.

Keďže nezamestnaných mladých ľudí je stále veľa, ministerstvo pokračuje v príprave projektov a opatrení, ktoré im uľahčia vstup alebo návrat na trh práce. „Bolo naozaj dôležité vyrokovať s Bruselom posunutie vekovej hranice pre podporu zamestnávania mladých z 25 na 29 rokov, pretože práve táto kategória je veľmi riziková. Aj naše ďalšie podporné programy budú zamerané na uchádzačov o prácu do 29,“ zdôrazňuje minister.

Aj napriek júnovému nárastu je nezamestnanosť stále na úrovni spred šiestich rokov a medziročne výrazne klesá. Pozitívne sa vyvíja aj v kategórii uchádzačov o zamestnanie starších ako 50 rokov a evidovaných dlhšie ako 12 mesiacov. „V júni si našlo prácu 15 771 evidovaných a celkovo pribudlo viac ako deväťtisíc nových zamestnancov. Od apríla 2012, keď nastúpila súčasná vláda, do júna 2015 pribudlo podľa štatistík Sociálnej poisťovne 113-tisíc nových pracovných miest. Aj tieto čísla potvrdzujú pozitívny trend v oblasti vývoja zamestnanosti,“ uzatvára minister práce, sociálnych vecí a rodiny.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk