Hlavné menu

19.10.2018

Do evidencie prišli čerství absolventi

Do evidencie ľudí bez práce pribudli v septembri tisícky čerstvých absolventov stredných škôl. Aj napriek tomu sa evidovaná miera nezamestnanosti znížila o 0,04 percentuálneho bodu a dosiahla 5,38 %. Poklesla aj celková miera, a to o 0,01 percentuálneho bodu na aktuálnych 6,52 %. V porovnaní so septembrom minulého roka je to zníženie o 1,07 %. Pozitívnou správou je ďalšie zníženie počtu ľudí, ktorí sú bez práce viac ako rok, a nárast voľných pracovných miest na viac ako 84-tisíc.
 

V septembri bolo do práce pripravených ihneď nastúpiť 147 803 osôb a celkovo evidovali úrady 179 123 uchádzačov o zamestnanie. Medzi nezamestnaných sa zaradili tisícky čerstvých absolventov stredných škôl. V školskom roku 2017/2018 podľa predbežných údajov ukončilo stredné vzdelanie 52 518. „Na úradoch práce sa zaevidovalo 5 888, čo predstavuje 11,2 % zo všetkých čerstvých absolventov. Pred rokom to bolo 14,3 % a v roku 2016 sa ich nahlásilo až 17 %. Je veľmi pozitívne, že v posledných rokoch ubúda počet absolventov stredných škôl, ktorí končia na úradoch práce," informuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.

Zo stredných škôl mierili v septembri na úrady práce najmä absolventi ekonomiky a organizácie, obchodu a služieb, elektrotechniky, strojárstva, ale aj gymnazisti. Stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie z nich dosiahlo 90 %. „Zdalo by sa, že odborné vzdelanie, po ktorom volá väčšina zamestnávateľov, by malo byť dostatočným na to, aby si absolvent našiel zamestnanie. Ak však skončí na úrade práce, môže to znamenať, že jeho vzdelanie nespĺňa požiadavky zamestnávateľa alebo predstavy o výške platu nie sú v súlade s ponukou,“ približuje situáciu Ján Richter. Úrady práce budú absolventom ponúkať dostupné nástroje, aby si čo najskôr našli uplatnenie.

Podobne pracujeme aj s absolventmi vysokých škôl. Kým na konci júna ich úrady evidovali 7 506, po troch mesiacoch z nich zostalo v evidencii 3 484, čo znamená pokles o 54 %. „Úrady túto skupinu podrobne analyzujú a usilujú sa im pri veľmi individuálnom prístupe pomáhať dostať sa na trh práce. Viac ako 1 300 z nich už má prísľub od zamestnávateľa, že nastúpia do práce do dvoch mesiacov. Ďalšie stovky sa ďalej dovzdelávajú a 923 je zaradených hlavne na absolventskú prax, keďže podľa zamestnávateľov nemajú dostatočné praktické skúsenosti,“ vysvetľuje minister. Dodáva, že v septembri nahlásili na úradoch zamestnávatelia najvyšší počet voľných pracovných miest a úrady práce majú dostatok nástrojov pre mladých ľudí, aby ich dokázali aktivizovať a dostať ich do zamestnania.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk