Hlavné menu

08.06.2017

Do práce sme cestovali aj na bicykloch

V poradí štvrtý ročník celonárodnej kampane „Do práce na bicykli 2017“ zaznamenal úspešnú účasť zamestnancov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Cieľom projektu bola najmä podpora rozvoja mobility v mestách a motivácia ľudí na využívanie ekologického spôsobu dopravy do práce.
 

Do projektu „Do práce na bicykli 2017“ sa zapojilo 74 samospráv, z toho 2 477 súťažiacich družstiev a celkovo 8 151 účastníkov. Z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa prihlásilo 7 súťažiacich, pričom sme vytvorili dva cyklistické tímy. Pravidlá súťaže boli jednoduché. V priebehu mesiaca máj mali súťažiaci každý deň absolvovať na bicykli cestu do práce a najazdené kilometre si zaznamenávať.

Projekt celonárodnej kampane mal taktiež vyjadriť podporu rozvoja infraštruktúry a zlepšiť podmienky pre cyklistov vo väčších mestách. Vyhlasovateľ súťaže, národný cyklokoordinátor z Ministerstva dopravy a výstavby SR, následne vyhodnotil najúspešnejšie tímy. Naši zamestnanci v cyklistickom tíme MPSVR1 sa umiestnili na 83. mieste z 2 477. Ako uviedli, bol to výsledok nad ich očakávania, ktorý ich povzbudil cestovať do práce aj naďalej týmto spôsobom.

Okrem skvelého umiestnenia tímu ministerstva sa do povedomia ľudí dostala i osveta v podobe ekologického uvažovania a možnosti využívať na prepravu do práce aj iné menej zaťažujúce ekologické dopravné prostriedky, či už v podobe nemotorovej alebo mestskej hromadnej dopravy. Pre úspech humánnej myšlienky projektu nebol tento ročník a účasť ministerstva posledným. Záštitu nad športovou kampaňou prevzal slovenský cyklista Peter Sagan.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk