Hlavné menu

30.06.2020

Dobro detí oddelených rodičov na prvom mieste

Sociálna a rodinná politika je jednou z principiálnych priorít ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka. Dobro detí musí byť na prvom mieste. Minister Krajniak sa na spoločnom rokovaní dohodol na spolupráci so zástupcami rodičov, ktorí upozorňujú na nespravodlivé rozhodovanie ohľadom rodičovských práv v prípade pridelenia dieťaťa do starostlivosti jedného z rodičov.
 

Dnes sa na pôde rezortu práce uskutočnilo stretnutie ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milana Krajniaka a ministerky spravodlivosti SR Márie Kolíkovej s rodičmi, ktorí dlhodobo upozorňujú na problémy súvisiace s rovnocenným dodržiavaním rodičovským práv v prípade pridelenia dieťaťa do starostlivosti jedného z rodičov.

Rodičia, ktorí pred týždňom protestovali pred oboma ministerstvami a upozorňovali na niektoré sporné rozhodovania v súvislosti so starostlivosťou o deti či nerešpektovanie rozsudkov jedným z rodičov, predostreli obidvom ministrom svoje požiadavky a možné riešenia.

„Rodina má byť spolu. Ak nastane nešťastie, že nevedia ostať v jednom celku, dieťa by tým malo trpieť podľa možnosti čo najmenej a nesmie sa stať rukojemníkom kohokoľvek z rodičov. Je mi veľmi ľúto, keď rodičia po rozchode nevedia priateľsky usporiadať svoj vzťah tak, aby sa obaja mohli stretávať s deťmi. Považujem za veľmi nefér, ak niektorí rodičia bránia tomu druhému stretávať sa s vlastným dieťaťom - je to veľká ľudská tragédia. Všetky takéto podnety priebežne prešetrujeme a ak zistíme pochybenie, vyvodzujeme zodpovednosť,“ uviedol minister práce sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

M. Krajniak sa dohodol s nespokojnými rodičmi na systematickej spolupráci, ktorej zámerom je prispieť ku skutočnému zlepšeniu podmienok a dodržiavania rodičovských práv. „Chceme spolupracovať nielen pri zmene legislatívy v oblasti sporov o deti, ale aj v oblasti rozhodovania a fungovania úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a tiež pri príprave metodiky zavádzania legislatívy do praxe,“ uviedol minister Krajniak.

V prípade, ak existujú podozrenia o niektorých rozhodnutiach niektorých pracovníkov úradov, ministerstvo ich preverí aj do minulosti. „Ďalej pripravíme štatistiku alebo analytický materiál o tom, ako úrady v minulosti rozhodovali v prípadoch, kde bol spor o deti alebo problém v rodine. Aby sme vedeli posúdiť a v budúcnosti nastavením systému napríklad aj predísť rozhodnutiam, ktoré by mohli mať škodlivý účinok,“ vyratúva opatrenia minister.

Ministerstvo tiež vyčlenilo odborných pracovníkov, generálne riaditeľky za sekciu rodiny a sekciu sociálnej pomoci, ktoré budú rokovať s nespokojnými rodičmi zastúpenými v občianskych združeniach a organizáciách. Vypočujú si ich návrhy, podnety a skúsenosti z praxe. „Koncom septembra rezort vyhodnotí ako táto spolupráca fungovala a ako bude pokračovať ďalej,“ doplnil minister M. Krajniak.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk