Hlavné menu

25.11.2015

Dohoda o osvojeniach detí už aj s Francúzskom

Riaditeľka Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže SR Andrea Císarová a riaditeľka ústredného orgánu pre medzištátne osvojenia Francúzska Odile Roussel podpísali medzištátnu Administratívnu dohodu tvoriacu rámec pre spoluprácu pri medzištátnych osvojeniach.
 

Na základe tejto dohody budú mať možnosť deti, ktoré na Slovensku nikto nemá záujem adoptovať, nájsť novú rodinu vo Francúzsku. „V prvom rade sa zabezpečuje dodržanie princípu subsidiarity, čiže uprednostnenia riešení pre deti v krajine ich pôvodu. Iba tie deti, pre ktoré nie je možné nájsť rodinu na Slovensku, môžu byť adoptované do zahraničia. Dohoda zároveň zabezpečuje najvyšší štandard ochrany detí a prevenciu pred nekalými praktikami,“ uistila Andrea Císarová.

„Verím, že naša spolupráca so Slovenskom bude úspešná a pomôže nájsť skutočný domov deťom, ktoré to potrebujú,“ zdôraznila Odile Roussel.

Slovenská republika ako jedna z mála krajín, napriek tomu, že je členom Dohovoru o ochrane detí a o spolupráci pri medzištátnych osvojeniach, vyžaduje aj bilaterálnu zmluvu s inou krajinou pred samotným adopčným procesom. To umožní stanoviť presné kritériá ochrany adoptovateľných detí a možnosti ich kontroly.

Slovensko na základe takejto dohody spolupracuje už s Holandskom, Maltou, Andorrou, San Marínom a Portugalskom.

„Naším cieľom je jednak zabezpečiť najvyšší možný stupeň ochrany a kontroly pre deti, na druhej strane však chceme mať aj možnosť vyberať z čo najväčšieho portfólia žiadateľov. Preto rokujeme o uzavretí zmluvy aj s ďalšími krajinami ako napríklad Rakúsko, Luxembursko alebo USA,“ povedala na záver Andrea Císarová.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk