Hlavné menu

29.07.2016

Druhý pilier prinesie nové možnosti výberu peňazí

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pripravuje zmenu pri vyplácaní dôchodkových úspor z II. piliera. Navrhuje znížiť hranicu, od ktorej sa ľudia môžu slobodne rozhodovať, ako použijú svoje nasporené peniaze.
 

Ako uvádza štátny tajomník MPSVR SR Ivan Švejna, v súčasnosti platí, že ak sa chce človek dostať k svojim peniazom, musí si v zásade zakúpiť doživotný dôchodok v životnej poisťovni. „Skúsenosť je taká, že mnohí o to nemajú záujem, väčšina jednoducho neakceptuje ponuky životných poisťovní. Po dohode s koaličnými partnermi zmeníme spôsob výplaty dôchodkových úspor z II. piliera, čím naplníme to, k čomu sme sa zaviazali v programovom vyhlásení vlády, “ vysvetľuje Ivan Švejna. Zdôrazňuje, že 2.pilier je postavený na princípe sporenia si na vlastný dôchodok na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa. Sporiteľovi tak dáva možnosť aktívne ovplyvňovať výšku a spôsob výplaty svojho dôchodku a v konečnom dôsledku zlepšiť si kvalitu života pri nástupe do dôchodku.

Návrh novely v podobe, ako ho predkladá do medzirezortného pripomienkového konania rezort práce, významným spôsobom prispeje podľa štátneho tajomníka k zatraktívneniu dvojpilierového dôchodkového systému. „Slobodné rozhodovanie o tom, ako so svojimi úsporami v II. pilieri pri odchode do dôchodku tzv. dvojpilierový dôchodca naloží, sa bude týkať výrazne viac sporiteľov ako doteraz. Stačí totiž, aby mal dôchodca z dvojpilierového dôchodkového systému doživotné zabezpečenie najmenej na úrovni priemerného starobného dôchodku. Potom je už iba na ňom, či si za zvyšok svojich úspor kúpi vyšší doživotný dôchodok, bude si ich čerpať postupne, alebo s týmito peniazmi naloží inak - podľa vlastných priorít,“ hovorí. Pre uplatnenie možnosti slobodného výberu spôsobu výplaty úspor z II. piliera bude postačujúce splniť zrozumiteľnú a transparentnú podmienku: „Tou jedinou podmienkou je, že súčet súm dôchodkových dávok vyplácaných z I. piliera a sumy doživotného dôchodku z II. piliera bude vyšší ako priemerný mesačný starobný dôchodok z I. piliera, na ktorý vznikol nárok od 1.1.2004. Tento priemerný starobný dôchodok aktuálne predstavuje sumu 428 eur,“ dodáva Ivan Švejna.

V súvislosti s novými pravidlami sa Sociálnej poisťovni ustanovuje nová zákonná povinnosť určiť a na webovom sídle zverejniť údaj o priemernej mesačnej sume tohto starobného dôchodku.

Štátny tajomník pripomína, že do konca roku 2014 si ľudia v II. pilieri len sporili, od minulého roku však už prví z nich začali odchádzať na dôchodok: „Prvý rok výplatnej fázy ukázal, že viac ako polovica sporiteľov, ktorí požiadali o dôchodok a dostali ponuku, neuzatvorila zmluvu na dôchodok. Osobitne sa to prejavilo pri ponukách na doživotný dôchodok bez možnosti programového výberu, kde k podpisu zmluvy prišlo len u 39% sporiteľov. To znamená, že väčšina z nich stále čaká na atraktívnejšie alternatívy.“

Podľa neho je možné očakávať, že rozšírenie možnosti slobodne sa rozhodnúť o forme vyplácania dôchodku, bude viesť u sporiteľov k celkovému nárastu percenta uzatvorených zmlúv na doživotný dôchodok. „Dôležité je uviesť, že sporitelia nemusia využiť celé svoje úspory na programový výber. Prvý rok výplatnej fázy totiž ukázal, že približne 30 % kapitálu, ktorý mohol byť použitý na programový výber, bol nakoniec použitý na zakúpenie poistného produktu, teda dôchodku,“ dopĺňa.

Novelou zákona o starobnom dôchodkovom sporení vznikne väčšia sloboda pre sporiteľov pri nakladaní s peniazmi, ktoré si na svojich dôchodkových účtoch počas aktívneho života našetrili. Občania tak dostanú viac možností výberu. „Najdôležitejšie je v tejto súvislosti to, že väčší počet ľudí sa bude môcť slobodne rozhodnúť, akým spôsobom naloží so svojimi peniazmi. Môžu si napríklad svoje úspory nechať ďalej zhodnocovať a kúpiť si vyšší doživotný dôchodok neskôr. Takisto si vedia dohodnúť, aby im ich peniaze boli posielané postupne po častiach a v neposlednom rade svoje našetrené prostriedky môžu použiť na liečenie, operáciu, alebo ich čerpať inak - a to s ohľadom na ich potreby a na aktuálne či rôzne nepredvídateľné životné situácie,“ vysvetľuje štátny tajomník rezortu práce Ivan Švejna.

Podľa návrhu rezortu práce by novela so zmenami spôsobu výplaty dôchodkových úspor z II. piliera mala nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2017.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk