Hlavné menu

02.12.2013

Eurofondy pomáhajú vytvárať tisíce pracovných miest

Zástupcovia rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny a odborná verejnosť zhodnotili prínos a výsledky projektov podporených z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia v programovom období 2007 – 2013.
 

Ku koncu októbra tohto roka sa z celkovej alokovanej sumy 1 miliarda 107 miliónov vyčerpalo 663 miliónov eur, čo je takmer 60%. „Zazmluvnené projekty tvorili 1,025 miliardy eur, čo predstavuje 92,5 %-tné plnenie z celkovej alokácie,“ uviedol minister práce Ján Richter. V rámci tohto operačného programu sa celkovo realizovalo 1646 projektov, z ktorých sa zatiaľ neukončilo 459. Minister skonštatoval, že vďaka týmto projektom sa vytvorilo takmer 78 tisíc pracovných miest a 56 tisíc uchádzačov o zamestnanie našlo svoje profesionálne uplatnenie.

Ján Richter upriamil pozornosť aj na projekt zameraný na zamestnávanie mladých ľudí do 29 rokov. Vďaka nemu sa podarilo vytvoriť 11 tisíc nových pracovných miest. „Teší nás, že aj niektoré európske krajiny prejavili záujem o tento projekt, ktorý je jedným z najúspešnejších“, zdôraznil šéf rezortu. Poukázal aj na to, že na úradoch práce je stále viac ako 3000 žiadostí a preto budeme žiadať o opätovné predĺženie tohto projektu. Financie by sa mohli presunúť z projektu zamestnávania ľudí nad 50 rokov v samospráve, o ktorý nie je až taký záujem. Išlo by cca o 6 miliónov eur.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s Európskym sociálnym fondom už pripravuje na budúci rok ďalšie projekty. „Mali by pomôcť tým najodkázanejším skupinám. V rámci nich by sa malo vytvoriť viac ako 3000 miest. Okrem toho plánujeme aj jednu výzvu na zosúladenie rodinného pracovného života. Približne 200 zamestnávateľov by malo vytvoriť vhodné pracovné prostredie pre zamestnávanie žien na materskej, resp. rodičovskej dovolenke“, doplnil generálny riaditeľ sekcie riadenia ESF Albert Németh.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk