Hlavné menu

28.01.2016

Eurokomisárka chváli rezort práce

Eurokomisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssen ocenila angažovanosť slovenského ministerstva práce v boji s nezamestnanosťou. Urobila tak na pracovnom stretnutí s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Jánom Richterom.
 

Za pozitívum považuje najmä fakt, že MPSVR SR sa nemusí zaoberať otázkou slabého čerpania prostriedkov Európskeho sociálneho fondu, pretože ukončený operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia patrí medzi najaktívnejšie. Dôležité bude udržať tento trend aj pri novom operačnom programe Ľudské zdroje a zároveň naďalej zvyšovať efektivitu budúcich projektov.

Opatrenia rezortu práce na podporu zamestnanosti a ochranu zamestnancov sú dobrým odrazovým mostíkom pre blížiace sa slovenské predsedníctvo v Rade EÚ v oblasti práce, sociálnych vecí a rodiny. Predsednícke Trio Holandsko – Slovensko - Malta sa chce sústrediť napr. na rozvoj dôstojnej práce, boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu či hľadanie nových opatrení na podporu zamestnanosti.

Minister Ján Richter informoval eurokomisárku o zasadnutiach a konferenciách, ktoré pripravuje jeho rezort počas slovenského predsedníctva. Prispieť chce k účinnému riešeniu aktuálnych celospoločensky významných tém. Sú nimi napríklad otázky trhu práce EÚ a regionálnych špecifík, nezamestnanosť znevýhodnených skupín, najmä mladých, ale aj oblasti zlaďovania rodinného a pracovného života či sociálnej inklúzie, ktorými sa spoločne intenzívne zaoberajú všetky krajiny EÚ.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk