Hlavné menu

05.05.2020

Európski ministri hovorili o pandémii aj demografii

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak absolvoval so svojimi európskymi rezortnými kolegami neformálnu videokonferenciu k situácii spôsobenej ochorením COVID-19. Okrem ministrov práce členských krajín sa na nej zúčastnili aj komisár EÚ pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolas Schmit, viceprezidentka EK pre demografiu a demokraciu Dubravka Šuica a európsky sociálni partneri. Konferenciu zorganizovalo Chorvátsko, ktoré je aktuálne predsedajúcou krajinou Rady EÚ.
 

Videokonferencii dominovala diskusia o opatreniach jednotlivých krajín pri zmierňovaní negatívnych sociálnych a ekonomických dopadov pandémie na občanov. Slovenský minister práce, sociálnych vecí a rodiny informoval kolegov o našej prvej pomoci. „Vďaka flexibilite Európskej komisie pri čerpaní európskych fondov sa nám podarilo v rekordne krátkom čase spustiť najväčší projekt podpory na udržanie pracovných miest v histórii Slovenska. Ide o univerzálnu pomoc zamestnancom vo všetkých odvetviach, samostatne zárobkovo činným osobám, malým a stredným podnikom, ale aj veľkým firmám a zraniteľným skupinám občanov,“ uviedol Milan Krajniak. Dodal, že táto pomoc už prúdi k desaťtisícom ľudí, ktorí zostali bez príjmu alebo mohli prísť o pracovné miesto.

Ministri sa venovali aj otázke následnej obnovy hospodárstva po aktuálnej kríze. Slovensko je podľa ministra Krajniaka pripravené pokračovať v čo najširšej podpore podnikov tak, aby sme zabránili hromadnému prepúšťaniu a zrýchlili investície do zručností, start-upov a inovácií. „Dôležitú úlohu bude v tomto procese zohrávať aj sociálna ekonomika. Spoločne s novým európskym nástrojom finančnej podpory na udržanie zamestnanosti majú práve sociálne podniky potenciál výrazne napomôcť pri obnove európskeho hospodárstva,“ dodal slovenský minister.

V druhej časti videokonferencie sa účastníci zamerali na výzvy EÚ v oblasti demografie, keďže Európska komisia aktuálne pripravuje správu o dopadoch demografických zmien v EÚ. „Riešenie demografického vývoja je jednou z hlavných priorít novej slovenskej vlády. Pripravujeme celú škálu opatrení na podporu rodín, chceme posilňovať medzigeneračnú solidaritu napr. aj tým, že by deti mohli prispievať zo svojich daní priamo na dôchodky rodičov,“ načrtol plány Milan Krajniak.

Minister Krajniak vysoko ocenil zorganizovanú neformálnu videokonferenciu, na ktorej si mohol s rezortnými kolegami vymeniť poznatky z praxe pri aplikácii opatrení v boji s novým korona vírusom. Je presvedčený, že pri tejto kríze je potrebné zabojavať spoločne.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk