Hlavné menu

18.11.2020

Európsky deň na ochranu detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním

Tohtoročnou témou Európskeho dňa na ochranu detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním (18. november), do ktorého sa Slovenská republika zapája už štvrtý rok, je Prevencia rizikového správania sa detí: deťmi vytvorené fotografie alebo videá so sexuálnym podtónom.
 

Deti čoraz viac skúmajú a vyjadrujú svoju sexualitu prostredníctvom informačných a komunikačných technológií, najmä sociálnych médií a aplikácií na zasielanie správ. To zahŕňa vytváranie a zdieľanie sexuálne sugestívnych alebo explicitných fotografií a videí, ktoré sú ich súčasťou. Často však podceňujú riziká spojené s týmto správaním, prípadne sú pod tlakom rovesníkov a zdieľajú nevhodné fotografie a videá. Je preto nevyhnutné venovať sa prevencii s cieľom zabrániť takému správaniu, ktoré môže viesť k vytvoreniu podmienok pre sexuálny nátlak a vydieranie detí.

V rámci projektu Rady Európy, zameraného na zamedzenie online sexuálneho vykorisťovania a zneužívania detí, vznikla edukatívna brožúra s názvom „Takže toto je sexuálne zneužívanie?“. Na brožúre participovali aj deti, aby tému priblížili svojou detskou rečou. Pri príležitosti 18. novembra sa Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch rozhodlo v rámci jednej z hlavných úloh Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím a tiež Národnej koncepcie na ochranu detí v digitálnom priestore v rámci zvyšovania informovanosti o problematike násilia na deťoch vytvoriť v spolupráci s Radou Európy slovenskú verziu tejto brožúry .

Materiál pokrýva témy sexuality a sexuálneho zneužívania a využíva niekoľko scenárov prispôsobených deťom a tínedžerskemu svetu na odovzdanie dôležitého odkazu. Hlavným posolstvom je myšlienka, aby sa deti a dospievajúci necítili osamotení v situáciách, keď majú problémy, otázky alebo potrebujú radu. Mali by sa obrátiť na osoby, ktorým dôverujú. Rodičov, rodinných príslušníkov, učiteľov, psychológov, právnikov a využiť tiež možné alternatívy ako je online chat alebo linka pomoci pre deti, ktoré im môžu pomôcť v rôznorodých problémoch. Cieľom brožúry je tiež poskytnúť deťom a dospelým užitočné rady a informácie, napr. čo robiť, ak majú obavy z určitého správania, keď sa zdieľajú sexuálne explicitné fotografie a ako je možné získať prístup k podpore pri riešení týchto otázok.

Brožúra poskytuje nahliadnutie do príbehov niekoľkých mladých ľudí a prostredníctvom primeranej terminológie zvyšuje povedomie o hmotných a procesných ustanoveniach Lanzarotského dohovoru – Dohovoru Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním. Tento materiál bol pôvodne vytvorený v anglickom jazyku, neskôr bol preložený do 10 svetových jazykov.

V súvislosti s témou 18. novembra tiež dávame do pozornosti jedno z videí celonárodnej kampane ochrany detí v digitálnom priestore – Pozor na obsah, ktorý zdieľaš . Video poukazuje na riziká spojené so šírením nevhodného obsahu na internete a dôsledky, ktoré to môže priniesť, obzvlášť, ak ide o sebou vytvorené sexuálne explicitné videá či fotografie.

Viac na stránke: www.detstvobeznasilia.gov.sk

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk