Hlavné menu

16.10.2019

Európsky orgán práce začal svoju činnosť

Európsky orgán práce, ktorý bude sídliť v Bratislave, začal svoju činnosť po slávnostnej inaugurácii v Bruseli v stredu, 16. októbra. Na akcii nechýbal ani minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter, ktorý úspešne bojoval za umiestnenie agentúry na Slovensku. Zúčastnil sa aj na prvom stretnutí správnej rady tejto agentúry.
 

Rada ministrov pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti rozhodla 13. júna 2019, že Európsky orgán práce bude sídliť v Bratislave. Na Slovensko tak koncom roka príde prvá európska agentúra. Jej činnosť sa začala včera na slávnostnej inaugurácii, ktorej predchádzalo stretnutie správnej rady ELA. „Chcem sa opätovne poďakovať komisárke Marianne Thyssen, ako aj generálnemu riaditeľstvu pre zamestnanosť, za premietnutie myšlienky zriadiť takýto orgán do legislatívneho návrhu. Rovnako patrí vďaka Európskemu parlamentu a Rade za konštruktívnu úlohu, ktorú zohrali počas rokovaní o nariadení. Dnes by sme tu nestáli bez dohody týchto inštitúcií, ktoré priviedli Európsky orgán k životu. Bude záležať na nás všetkých, či ELA naplno využije svoj veľký potenciál a prispeje k formovaniu pozitívneho a férového modelu pracovnej mobility v rámci Únie. Verím, že sa nám to spoločne podarí,“ povedal na zasadnutí minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Prítomných ubezpečil, že Slovensko urobí maximum pre rýchle etablovanie Európskeho orgánu práce na Slovensku. Dodal, že správna rada orgánu zasadne v Bratislave už v decembri.

Minister Ján Richter sa následne presunul na slávnostnú inauguráciu, kde predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker odhalil spolu so slovenským premiérom Petrom Pellegrinim logo agentúry ELA. „Európsky orgán práce je základným pilierom nášho úsilia o spravodlivé, účinné a vymáhateľné pravidlá EÚ v oblasti práce. Pracovníkom i zamestnávateľom bude poskytovať lepšie informácie o ich právach a povinnostiach. Vnútroštátne orgány zas bude podporovať pri ich cezhraničných činnostiach. Priamo tak bude podporovať milióny Európanov, ktorí žijú alebo pracujú v inom členskom štáte, ako aj milióny podnikov v EÚ s cezhraničnou pôsobnosťou,“ informoval predseda Európskej komisie. Slovenský predseda vlády považuje zriadenie tejto agentúry za najlepšie rozhodnutie. „Druhé najlepšie rozhodnutie bolo poskytnúť sídlo tejto agentúry Bratislave. Som veľmi rád, že práve Slovensko, ktoré vždy vo svojej politike hľadalo sociálny rozmer, bude hostiť orgán, ktorý sa bude zaoberať pracovným právom, pohybom pracovnej sily v EÚ,“ uviedol Peter Pellegrini.

Na zriadení Európskeho orgánu práce sa definitívne dohodli Európsky parlament, Rada EÚ a Európska komisia 14. februára 2019. Jeho hlavným poslaním je zlepšiť implementáciu práva EÚ v oblasti cezhraničnej pracovnej mobility a koordinácie sociálneho zabezpečenia. Poskytovať bude napr. informácie občanom a podnikom o ich právach a povinnostiach pri mobilite, bude koordinovať spoluprácu medzi členskými štátmi, predovšetkým pri spoločných inšpekciách. Zároveň bude pôsobiť ako mediátor v cezhraničných sporoch medzi členskými štátmi.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk