Hlavné menu

20.08.2019

Evidovaná nezamestnanosť sa nezmenila, pomôžu ďalšie projekty

Evidovaná miera nezamestnanosti sa v júli nezmenila a zostala na úrovni 4,97 %. Celková miera mierne vzrástla o 0,03 percentuálneho bodu na 6,07 %. Opäť pribudli stovky voľných pracovných miest a úrady práce budú na ne intenzívne hľadať vhodných kandidátov z radov nezamestnaných. A to aj prostredníctvom nových projektov.
 

V júli evidovali úrady práce celkovo 167 357 uchádzačov o zamestnanie, 136 973 z nich bolo pripravených ihneď nastúpiť do pracovného pomeru. Medziročne ide o pokles o takmer 14-tisíc nezamestnaných. „Júl tohto roka, keď sme udržali rovnakú mieru nezamestnanosti ako minulý mesiac, je úplne porovnateľný s júlom 2018 a júlom 2017. Tento vývoj zatiaľ nepotvrdzuje signály o tom, že nastáva kríza, aj keď ten ekonomický vrchol je už za nami. Našim cieľom je preto do konca tohto roka udržať súčasný vývoj nezamestnanosti,“ hodnotí minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Za najväčšie pozitívum uplynulého mesiaca považuje, že z evidencie odišlo 743 dlhodobo evidovaných nezamestnaných.

Priaznivú situáciu pre ľudí bez práce dokazuje aj ďalší nárast pracovných miest. V júli ich pribudlo 446 a celkovo tak zamestnávatelia nahlásili úradom 93 866 voľných pozícií. Najviac ich je v Bratislavskom, v Trnavskom a v Nitrianskom kraji. „Pri ich obsadzovaní sa často stretávame s nezáujmom zamestnávateľov prijať rodičov menších detí, najmä matky, alebo osamelých rodičov, ktorí sa sami starajú o deti. Na strane samotných uchádzačov o zamestnanie býva zase častou prekážkou prijať ponúkané pracovné miesto starostlivosť o starších príbuzných,“ opisuje skúsenosti úradov práce Ján Richter.

Ministerstvo práce preto pripravilo nový národný projekt, ktorý sa zameriava na podporu zamestnávania práve tejto cieľovej skupiny. „Chceme pomôcť matkám a otcom menších detí a nezamestnaným, ktorí sa doma starajú o svojich blízkych, aby si našli flexibilné zamestnanie a mohli pracovať a zároveň sa starať o rodinu. Zamestnávateľ, ktorý pre takéhoto evidovaného vytvorí pracovné miesto, napríklad na kratší pracovný čas alebo mu ponúkne prácu z domu, získa príspevok na jeho mzdu až do výšky 1,2 násobku minimálnej celkovej ceny práce,“ približuje nový projekt minister. Dodáva, že pracovné miesto bude štát podporovať 12 mesiacov a projekt sa začne realizovať v druhej polovici septembra.

Ďalším projektom, ktorý spustí Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny od začiatku septembra, podporíme vytváranie pracovných miest v školských jedálňach. „Úrady práce už teraz veľmi intenzívne spolupracujú so zriaďovateľmi škôl, aby boli vybraní uchádzači pripravení nastúpiť od začiatku školského roku. Aktuálne evidujeme záujem o 1 320 zamestnancov do jedální, doteraz sa nám podarilo vybrať 1 055 budúcich zamestnancov z radov nezamestnaných, a to buď na výberových konaniach, alebo si ich vybrali priamo zamestnávatelia,“ približuje minister práce. Dodáva, že najťažšie sa požadované miesta obsadzujú v Bratislave, v Prešove, v Trebišove a v Piešťanoch. Naopak, napríklad v Žiline, v Námestove, v Dunajskej Strede či v Nitre sa požadované pozície podarilo obsadiť.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk