Hlavné menu

20.09.2019

Evidovaná nezamestnanosť zostáva od júna na rovnakej úrovni

Miera evidovanej nezamestnanosti sa v auguste udržala na úrovni 4,97 % rovnako ako za posledné tri mesiace. Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o prácu a to aj so započítaním ľudí, ktorí sú práceneschopní alebo na absolventskej praxi, dosiahla minulý mesiac 6,04 %. Medzimesačne to znamenalo pokles o 0,03 percentuálneho bodu, medziročne to bolo menej o 0,50 percentuálneho bodu.
 

Aj tento mesiac pribudli ďalšie stovky voľných pracovných miest a úrady práce budú intenzívne hľadať vhodných kandidátov z radov nezamestnaných ľudí a to najmä s pomocou projektov, ktoré pre uchádzačov o zamestnanie pripravil rezort práce.

V auguste pribudlo týchto miest až 1100 a celkovo tak zamestnávatelia nahlásili úradom 95 tisíc voľných pozícií. Z celkového počtu voľných pracovných miest je 13 tisíc nahlásených v agentúrach dočasného zamestnávania. Ako však naznačili minister Ján Richter, práve u agentúr je predpoklad istej duplicity. Keby sa tieto voľné miesta odpočítali, stále je na Slovensku 82 tisíc voľných pracovných miest, čo predstavuje obrovské číslo a zároveň výzvu ako pre rezort práce, tak aj pre zamestnávateľov a štát.

Za minulý mesiac úrady práce evidovali celkovo 166 241 uchádzačov o zamestnanie, 137 006 z nich bolo pripravených ihneď nastúpiť do pracovného pomeru. Medziročne počet tzv. disponibilných uchádzačov klesol o 11 929 osôb.

V predchádzajúcom období sa dynamika zamestnávania oslabila aj vzhľadom na správy o blížiacej sa ekonomickej recesii. Veľmi dôležitým momentom je podľa ministra práce kríza v slovenskom hutníctve, v ktorom rezort práce deklaroval ambíciu prinášať čo najlepšie nástroje aktívnej politiky trhu práce, pričom pripomenul skutočne krízové roky 2011 a 2012, kedy mnohé z týchto opatrení pomohli zmierniť dopady finančnej krízy na pracovný trh. "Tieto opatrenia sa osvedčili aj v krízových rokoch 2011, 2012 a sme pripravení ich znova ponúkať. Náš hlavný cieľ je urobiť všetko preto, aby sme udržali zamestnanosť," zdôraznil minister Richter.

Ján Richter upozornil aj na nemecký nástroj, takzvaný "Kurzarbeit." Ten predstavuje dohodu zamestnávateľov, zamestnancov a štátu o spoločnom postupe v napĺňaní zamestnanosti. Zamestnancom sa skráti pracovný čas a časť príjmu, ktorý im tak nebol naplnený, im doplatí štát. Zamestnávateľ sa pritom zaviaže k tomu, že zamestnancov neprepustí. Ministerstvo a Ústredie práce aktívne komunikujú so svojím nemeckými partnermi na prevzatí prvkov tohto opatrenia do národnej legislatívy. "Máme záujem čo najviac skúseností s uplatňovaním získať a nevylučujeme, že ho zakotvíme aj do našej legislatívy, že by sa neriešila 50-percentná, ale až 60-percentná náhrada nákladov pre zamestnávateľa a možno by sme nehovorili o súčasných 60 dňoch, ale o dlhšom časovom období, kedy by sme ponúkli tieto riešenia," povedal minister.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk