Hlavné menu

20.02.2018

Evidovaná nezamestnanosť zostáva pod hranicou 6 %

Miera evidovanej nezamestnanosti poklesla v januári o 0,06 percentuálneho bodu na 5,88 %. Celková nezamestnanosť dosiahla 7,12 % a medziročne sa tak znížila o takmer 3 percentuálne body. Z evidencie odišli najmä dlhodobo nezamestnaní a pribudlo viac ako 5 500 voľných pracovných miest. Pozitívne sa vyvíja nezamestnanosť aj v najmenej rozvinutých regiónoch.
 

Napriek percentuálnemu poklesu mier nezamestnanosti sa počet ľudí bez práce mierne zvýšil. V januári tohto roku pribudlo do evidencie nezamestnaných 1160 ľudí, ktorí sú ihneď pripravení nastúpiť do práce. Percentuálny pokles spôsobil nárast ekonomicky aktívnych ľudí, ktorých počet na začiatku každého roka stanovuje Štatistický úrad SR. „Mesiace december a január nie sú typickými mesiacmi, keď sa výraznejšie dá napĺňať politika zamestnanosti. Je to prirodzené vzhľadom na zazmluvňovanie, vývoj objednávok a služieb. Aj tak sú čísla za mesiac január priaznivé. Dôležité je, že vzrástol počet nových pracovných miest, čo je garanciou toho, že v priebehu februára dôjde opätovne k oživeniu trhu práce," informuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Zo štatistík ubudli najmä dlhodobo nezamestnaní. Ich počet sa oproti decembru 2017 znížil o 1 775 osôb. Z nich bolo 866 bez práce dlhšie ako 4 roky. „To znamená, že isté investície, aktívna politika trhu práce, ale aj projekty sa prejavujú pozitívne. Dôležité bude vyhodnotiť viaceré projekty, ktoré sa skončili na konci minulého roka, do akej miery sú efektívne a či sa ľudia z týchto projektov udržia na trhu práce aj po ich skončení,“ dodáva Richter.

Zvýšenú pozornosť venujú úrady práce aj absolventom. V júni 2017 bolo v evidencii nezamestnaných 8 369 čerstvých vysokoškolákov, na konci januára 2018 už iba 1 863. Zo stredoškolákov, ktorí skončili nejaký typ stredného vzdelania v školskom roku 2016/2017, prišlo do evidencie v septembri 6 987 absolventov. Na konci januára ich bolo medzi nezamestnanými ešte 4 318. „S drvivou väčšinou z nich pracujeme. Viac ako 2-tisíc je na absolventskej praxi a doháňa prax, ktorú im nedala odborná škola. Približne 1 500 sa rekvalifikuje. Nemáme záujem držať ich v evidencii, chceme s nimi v maximálnej miere spolupracovať, aby sme ich pripravili pre potreby trhu práce,“ hodnotí minister. Predpokladá, že po absolvovaní rekvalifikácie si nájdu zamestnanie.

Pozitívne sa vyvíja nezamestnanosť aj v najmenej rozvinutých regiónoch. Medziročne poklesla jej evidovaná miera najviac v okrese Revúca, o 7,25 percentuálneho bodu, a v okrese Rimavská Sobota o 6,68 p.b. Pokles nad 6 p.b. dosiahol aj okres Poltár. „K týmto výsledkom nám bezpochyby dopomohol aj národný projekt, ktorý sme vyčlenili iba pre tieto okresy. Vďaka nemu sme doteraz podporili vznik takmer 1000 pracovných miest pre nezamestnaných najmä v mikro a malých podnikoch. V sociálnych podnikoch vzniklo ďalších 17 miest a viac ako 3200 sme podporili u verejných zamestnávateľov,“ vyčísľuje minister. Dopĺňa, že takmer 500 ľudí sa samo zamestnalo v poľnohospodárskej prvovýrobe a vyplatili sme viac ako 4-tisíc zvýšených príspevkov na dochádzanie za prácou, čo dokazuje ochotu ľudí hľadať si zamestnanie aj mimo bydliska.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk