Hlavné menu

21.03.2019

Február priniesol pokles nezamestnanosti

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku vo februári tohto roka klesla o 0,10 percentuálneho bodu na 5,16 %. Znížila sa aj celková miera, a to na 6,35 %. Z evidencie ubudli najmä dlhodobo nezamestnaní a ľudia starší ako 50 rokov. Pozitívom je, že pribudli aj ďalšie tisícky voľných pracovných miest.
 

Vo februári 2019 evidovali úrady práce celkom 174 028 ľudí bez práce. Z nich bolo do zamestnania pripravených ihneď nastúpiť 141 432. „Po istej stagnácii v januári 2019 bol mesiac február už tradičný. Zaznamenali sme pokles nezamestnanosti a naopak stúpla zamestnanosť. Očakávam, že do konca roka bude nezamestnanosť ešte klesať, aj keď už nie tak razantne ako v minulom roku. V niektorých okresoch, kde je nezamestnanosť okolo 2 %, bude veľmi ťažké zabezpečovať požiadavky zamestnávateľov. Na druhej strane bude potrebné, najmä v menej rozvinutých okresoch, popasovať sa s dlhodobou nezamestnanosťou," hodnotí vývoj minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.

Aj napriek tomu, že počty ľudí, ktorí sú bez práce viac ako rok každý mesiac klesajú, stále tvoria najpočetnejšiu skupinu evidovaných. „Medziročne sa nám počet nezamestnaných v tejto kategórii znížil o takmer 18-tisíc, za štyri roky až o viac ako 151-tisíc, čo je pokles o takmer 70 %. Je to výsledok aj našich opatrení, ktoré robíme, aby sme im pomohli, ale aj motivovali prijať prácu. Budeme v tom pokračovať i v tomto roku,“ informuje minister.

Pri hodnotení druhého mesiaca v roku sme sa pozreli aj na úspešnosť uplatňovania sa čerstvých absolventov na trhu práce. Kým z vysokoškolákov si našlo prácu v priebehu ôsmich mesiacov takmer 85 % z evidovaných, u stredoškolákov to bolo za posledný polrok iba 36 %. V septembri 2018 sa na úradoch nahlásilo 5 888 absolventov stredného vzdelania, po pol roku ich je v evidencii stále 3 763. Najviac dominujú odbory ekonomika a organizácia, obchod a služby a gymnazisti. „Za pol roka je to nízky pokles. Na úradoch práce máme v evidencii stále viac ako 85- tisíc voľných pracovných miest, mnohí však ponuky práce neakceptujú. Sťažujú sa na nízke platové ohodnotenie, na náročnosť práce a podobne. Naopak, zamestnávatelia im vyčítajú nedostatok praxe, ale aj záujmu vykonávať prácu, ktorú vyštudovali,“ opisuje situáciu minister Ján Richter. Vyzýva preto aj rodičov, aby podporovali svoje deti pri hľadaní práce čo najskôr po skončení štúdia a nevytvárali im podmienky, aby neboli motivovaní ísť pracovať. Napríklad preto, že na to nie sú odkázaní.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk