Hlavné menu

29.11.2012

Francúzski novinári zavítali aj na naše ministerstvo

Novinári z významných francúzskych denníkov, ktorí tento týždeň navštevujú rôzne slovenské inštitúcie, združenia či debatujú s odbornou verejnosťou, prišli aj na Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny. O dianí na Slovensku chcú informovať doma, vo Francúzsku.
 

Novinárov privítal štátny tajomník ministerstva Branislav Ondruš. V hodinovom rozhovore ich informoval nielen o problémoch s nezamestnanosťou, ale najmä o ich riešení a slovenskom systéme podpory ľudí, ktorí sa ocitli bez práce. Štátny tajomník novinárom spomenul nové zmeny v Zákonníku práce a naše plány v oblasti služieb zamestnanosti. Okrem problematiky trhu práce sa hostia zaujímali aj o riešenie rómskej otázky. Branislav Ondruš im ozrejmil fungovanie národných projektov, ktoré sú zamerané na zvýšenie zamestnanosti a začlenenie rizikových a marginalizovaných skupín do spoločnosti. Na záver oboznámil zástupcov médií aj s realizáciou rodinnej politiky a dôchodkovej reformy na Slovensku.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk