Hlavné menu

15.08.2017

Implementačná agentúra pobeží pre ľudí

Zamestnanci Implementačnej agentúry MPSVR SR sa po prvý raz zapájajú do štafetového behu Od Tatier k Dunaju. Pod heslom „Bežíme pre vás“ sú odhodlaní prekonať 345 km dlhú trať, aby sa spojili pre dobrú vec. Implementačná agentúra realizuje s finančnou podporou Európskej únie projekty zamerané na sociálne začleňovanie a zamestnanosť.
 

V rámci troch národných projektov spolupracuje s 560 poskytovateľmi sociálnych služieb, ktorí pomáhajú viac ako 60-tisíc osobám ohrozených rizikom chudoby a sociálneho vylúčenia začleniť sa do spoločnosti a rozvíjať ich potenciál v oblasti zamestnanosti a zamestnateľnosti.

Účasťou na štafetovom behu chcú pracovníci agentúry vyjadriť obdiv, podporu a spolupatričnosť tým, ktorých náročnú prácu je možné prirovnať k „behu na dlhé trate“. Pobežia pre všetky organizácie, obce a mestá na Slovensku, ktoré sú do národných projektov zapojené. Dlhú trať odbehnú z Nízkych Tatier do Bratislavy práve pre ich obetavú prácu pre ľudí, ktorí ju naozaj potrebujú. Nebude sa však len bežať. V rámci sprievodnej aktivity navštívia organizácie, ktoré sa nachádzajú na trase behu a osobne sa im poďakujú za ich prácu.

Ako povedal štvornásobný olympijský víťaz vo vytrvalostnom behu Emil Zátopek: „Jestli chcete něco vyhrát, běžte 100 metrů. Jestli chcete něco zažít, běžte maraton.“ Aj tieto slová inšpirovali 12-členný tím IA runners bežať rovno 345 km Od Tatier k Dunaju a na vlastnej koži zažiť atmosféru štafetového behu. Bežkyne a bežci sú členovia projektových tímov troch v súčasnosti realizovaných národných projektov - Terénna sociálna práca v obciach I, Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni a Podpora opatrovateľskej služby. Každý z tímu za víkend odbehne 3x10 km a bude bežať dňom aj nocou v rôznych poveternostných podmienkach a v rozmanitom teréne.

Beh sa uskutoční cez víkend 19. – 20. augusta 2017 so štartom v Jasnej v Nízkych Tatrách a s cieľom v Bratislave na Tyršovom nábreží. Všetky trate, kadiaľ IA runners pobežia, sú dostupné na webovom sídle organizátora .

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk