Hlavné menu

11.04.2017

Inšpektori odhalili tisícky nelegálnych zamestnancov

Odhalených prípadov čiernej práce pribúda. Inšpektori v minulom roku skontrolovali najviac zamestnávateľov aj zamestnancov za posledné roky. Nelegálne pracovalo 2 924 ľudí, za čo uložili pokuty v celkovej sume 4 144 800 eur.
 

Inšpektoráty práce, zamestnanci útvarov kontroly úradov práce a zamestnanci ústredia práce kontrolovali v roku 2016 dodržiavanie zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania u 23 416 zamestnávateľov. Na zmluvy sa pozreli 60 349 osobám na pracovisku, z ktorých nelegálne pracovalo 2 924. Medzi nimi bolo aj 220 príslušníkov tretích krajín. Načierno zamestnávalo 1 311 zamestnávateľov. „Viac ako 80 % všetkých zistení bolo v malých firmách, ktoré zamestnávajú do 50 zamestnancov, teda v malých s.r.o., prípadne u živnostníkov. To je pre mňa veľké pozitívum, pretože sa dá naďalej komunikovať s relevantnými zamestnávateľmi,“ približuje minister práce Ján Richter. Najviac ľudí pracovalo nelegálne v stavebníctve, v administratíve a v odvetví veľkoobchodu a maloobchodu.

Počet kontrol za posledné roky pribúda. V porovnaní s rokom 2013 sa zvýšil o 25,32 %. Zintenzívnenie kontroly dodržiavania zákazu nelegálneho zamestnávania prinieslo aj viac porušení. Za posledné štyri roky narástol počet odhalení čiernej práce o 121,01 %. Významne k týmto výsledkom prispievajú od októbra 2013 aj špecializované útvary na inšpektorátoch práce tzv. KOBRA, ktoré sledujú výhradne porušovanie zákazu nelegálneho zamestnávania. V minulom roku odhalili takmer 70 % z celkového počtu zistených nelegálne pracujúcich. Za porušenia uložili kontrolóri v minulom roku 1 139 pokút v celkovej sume 4 144 800 eur. Oproti roku 2013 je to nárast sumy o 311,3 %.

Zistenia inšpektorátov ukazujú, že nelegálne zamestnávanie je stále závažný negatívny spoločensko-ekonomický problém, a to aj napriek rastúcemu počtu kontrol. „Budeme musieť ešte viac zintenzívniť odhaľovanie nelegálnej práce, ale zároveň aj robiť väčšiu osvetu. Je potrebné, aby si ľudia uvedomili, že ak pracujú bez zmluvy, ochudobňujú sa napr. o sociálne poistenie a strácajú nárok na nemocenské dávky alebo materskú a nešetria si ani na dôchodok. Zároveň sa im upiera aj právo na odpočinok, na dovolenku, na stravovanie a pod.,“ zdôrazňujem Ján Richter.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk