Hlavné menu

30.05.2014

Inštitút oslavuje polstoročnicu

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím v Bratislave pomáha znevýhodneným občanom pri aktívnom uplatňovaní sa na trhu práce už 50 rokov. V rozvoji chce pokračovať využívaním moderných trendov komplexnej rehabilitácie v praxi.
 

Inštitút ako jediné špecializované zariadenie na Slovensku poskytuje komplexnú sociálnu a pracovnú, čiastočne aj liečebnú, rehabilitáciu a starostlivosť občanom so zdravotným postihnutím. S jeho výstavbou na Mokrohájskej ulici sa začalo v roku 1961. Začiatky, pôvodne Výcvikového strediska so zmenenou pracovnou schopnosťou, neboli ľahké. „Bolo potrebné boriť sa s problémami organizačnými, odbornými, aj ekonomickými. Ale aj s problémom zmýšľania ľudí. Ako vidieť, inštitút tak prežil svoje vnútorné boje, zápasy, ale vždy sa ho podarilo udržať, a to vďaka práci a jej výsledkom, za ktorými stáli konkrétni ľudia,“ popisuje históriu súčasný riaditeľ inštitútu Dušan Piršel.

Výcvikové stredisko bolo od svojho založenia samostatnou rozpočtovou organizáciou. V roku 1981 sa pri ňom vytvorilo stredné odborné učilište pre telesne postihnutú mládež. Od 1. júla 1991 sa zmenil názov Výcvikového strediska na Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou a 1. septembra 2008 došlo k ďalšej úprave názvu na Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím. Názov školy sa zmenil na Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím.

Do budúcnosti plánuje inštitút pokračovať v zdokonaľovaní sa v komplexnej rehabilitačnej starostlivosti s využívaním najnovších poznatkov, vyučovacích metód v pedagogickej rehabilitácii, či vytváraním nových učebných alebo študijných odborov podľa požiadaviek trhu práce s prihliadnutím na zdravotné postihnutie žiakov. „Neodmysliteľnou súčasťou našej činnosti je rozvoj a uspokojovanie záujmov a potrieb našich klientov, ich príprava na plnohodnotný život, integráciu a uplatnenie v práci a v spoločnosti. Komplexná rehabilitácia musí smerovať k ľuďom, ktorí sú na ňu odkázaní a potrebujú ju pre lepšie prijatie novej životnej situácie,“ dopĺňa riaditeľ Piršel.

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím je jediné certifikované zariadenie na Slovensku, ktoré poskytuje komplexnú rehabilitáciu občanom so zdravotným postihnutím. Jeho zriaďovateľom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Významným subjektom inštitútu je Stredná odborná škola (SOŠ) pre žiakov s telesným postihnutím. Cieľom školy je poskytnúť im nielen kvalitné odborné vzdelávanie v príslušnom študijnom alebo učebnom odbore, ale aj komplexnú liečebnú rehabilitáciu.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk