Hlavné menu

03.07.2020

Inštitút pre výskum práce a rodiny má nového riaditeľa

Novým riaditeľom IVPR je od 3. júla 2020 Roman Joch. Túto funkciu doteraz vykonávala Silvia Porubänová. Roman Joch v minulosti pracoval aj ako poradca predsedu vlády Českej republiky a primátora mesta Praha a v roku 2017 bol poradcom poslanca Európskeho parlamentu.
 

„Očakávam, že inštitút bude priestor pre slobodné odborné diskusie a vecné dialógy. Vnímam to ako príležitosť, kde si predstavitelia a odborníci z rôznych názorových smerov môžu slobodne vymieňať argumenty. Verím, že odborná diskusia a vecný dialóg prinesie do atmosféry komunikácie slovenskej verejnosti svieži vzduch,“ hovorí minister práce sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

V súvislosti s riešením nepriaznivého demografického vývoja vnímame podporu rodín ako prioritný nástroj a chceme, aby v IVPR existoval priestor pre konštruktívnu polemiku zástancov konzervatívnych aj liberálnych názorov.

„Na prvé miesto kladiem dôraz najmä na výskumnú prácu a pohľad na problematiku pomoci rodinám z rôznych názorových pozícií. Plánujeme pripravovať komplexné štúdie, ktoré povedú k odbornej konverzácii medzi expertmi a aj politickou komunitou s cieľom pomôcť rodinám na Slovensku,“ uviedol nový riaditeľ Inštitútu pre výskum práce a rodiny Roman Joch.

Rodinná a sociálna politika je v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR jednou z hlavných priorít rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny pod vedením Milana Krajniaka.

„Od septembra bude inštitút pripravovať pravidelne každý mesiac štúdie a analýzy ako jednotlivé krajiny Európskej Únie a sveta podporujú rodinu, pričom záverom týchto odborných dokumentov budú hodnotenia a odporúčania, ktoré z opatrení rodinných politík sú vhodné pre uplatnenie u nás na Slovensku,“ doplnil minister M. Krajniak.

IVPR sa zameriava na výskumnú, analytickú, koncepčnú aj advokačnú činnosť v okruhu aktuálnych problémov sociálnej reality Slovenska, v kontexte európskych i globálnych spoločenských výziev.

Životopis Romana Jocha

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk