Hlavné menu

06.06.2014

Ján Richter odovzdal cenu Fondu Pipi dlhej pančuchy

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter odovzdal cenu Fondu Pipi Dlhej Pančuchy na Najmilšom koncerte roka, ktorý už po 23. krát zorganizovala spoločnosť Úsmev ako dar.
 

Na celoslovenskej prehliadke umeleckých vystúpení detí z detských domovov a náhradných rodín si ju z jeho rúk prevzala Martina Rihárová, ktorá sa po odchode z Detského domova v Bernolákove vypracovala na úspešnú učiteľku tanca. Tento štipendijný fond, ktorý založila spoločnosť Úsmev ako dar na podporu deťom z náhradnej starostlivosti a mladým dospelým študujúcim na stredných a vysokých školách, je vítanou pomocou pre deti s chuťou ďalej sa vzdelávať aj napriek chýbajúcemu rodinnému zázemiu.

Minister Ján Richter zdôraznil, že vďaka Najmilšiemu koncertu roka dokážu deti osloviť aj verejnosť, aby bola voči nim otvorenejšia a prelomila predsudky, ktoré častokrát vznikajú len kvôli tomu, že si nenájdeme čas na ich hlbšie pochopenie. Tí, ktorí atmosféru koncertu už zažili, vedia, že aj deti bez rodičov sú hravé, nadané a majú túžbu uspieť. „Ohodnotenie, ktoré dnes odovzdávam, je uznaním za jej snaživosť, vytrvalosť, dosiahnuté úspechy a čo pokladám za dôležité, je veľmi dobrým príkladom a inšpiráciou aj pre ostatných domovákov,“ uviedol minister.

Prehliadka ponúka deťom priestor, aby prostredníctvom umenia vyjadrili svoje postoje, pocity, túžby a sny. Skúsenosť sebavyjadrenia a následného ocenenia môže opusteným deťom pomôcť, aby rozpoznali vlastnú hodnotu a znovu si začali vážiť sami seba. Príležitosť verejne vystúpiť je pre deti zároveň motiváciou, aby sa venovali rôznym umeleckým žánrom a pestovali svoju vôľu, ktorú neskôr budú môcť využiť pri dosahovaní životných cieľov.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk