Hlavné menu

15.11.2012

Ján Richter priblížil legislatívne zmeny medzinárodnej konferencii

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter otvoril panelovú diskusiu o zamestnanosti a sociálnych záležitostiach na konferencii pod názvom Vláda a biznis v otvorenom dialógu.
 

Zdôraznil, že aj napriek zložitej ekonomickej situácii je vláda pripravená vytvárať predpoklady pre zvyšovanie kvality života občanov. Jedným z opatrení, ktoré tomu majú napomôcť je nedávno schválená novela Zákonníka práce. „Táto novela prináša viaceré dôležité zmeny pokiaľ ide o nastavenie vyváženého postavenia zamestnanca a zamestnávateľa v pracovnoprávnom vzťahu, ako aj posilnenie postavenia zástupcov zamestnancov tak, aby mohli lepšie vykonávať svoju činnosť v prospech zamestnancov. Môžem vás ubezpečiť, že nový Zákonník práce spĺňa všetky štandardy moderného európskeho pracovného práva,“ dodal Ján Richter.

Minister zhodnotil aj zmeny v oblasti sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia, ktoré by sa mali premietnuť v zamestnanosti. „Zavedením povinnosti platiť poistné na sociálne a verejné zdravotné poistenie z pracovných dohôd chceme zrovnoprávniť postavenie tzv. dohodárov s klasickými zamestnancami a zabezpečiť im sociálne istoty.“ Zmeny pri platení poistného čakajú aj samostatne zárobkovo činné osoby. Od prvého januára 2013 sa im zvýši minimálny vymeriavací základ z pôvodných 44,2 % na 50 % priemernej mzdy spred dvoch rokov. „Týmto opatrením sa vytvoria predpoklady na zvýšenie dôchodkových nárokov samostatne zárobkovo činných osôb v budúcnosti,“ podotkol Ján Richter. Okrem už navrhnutých legislatívnych zmien minister spomenul aj tie plánované. „Z hľadiska zlepšenia podnikateľského prostredia, najmä zníženia administratívnej záťaže zamestnávateľov, plánuje ministerstvo racionalizáciu a zjednodušenie konštrukcie poistného na sociálne poistenie a jeho platenia, a to aj z pohľadu možnosti zavedenia jednej sadzby poistného a jedného fondu sociálneho poistenia.“

V závere svojho prejavu minister spomenul aj chystané zmeny v oblasti pomoci v hmotnej núdzi či odstraňovaní rizika chudoby. „Exklúzia marginalizovaných rómskych komunít, ich zotrvávanie na okraji spoločnosti znamená pre Slovensko obrovské straty. Má to enormný regionálny rozmer v nízkej spotrebe, nízkej hodnote hmotného majetku občanov, nízkom ekonomickom potenciáli obcí v dotknutých regiónoch.“

Konferenciu „Vláda a biznis v otvorenom dialógu“ zorganizovala Americká obchodná komora. Do panelovej diskusie sa zapojili aj ďalší zástupcovia ministerstva - generálna riaditeľka sekcie práce Danica Lehocká a generálna riaditeľka sekcie sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia Jana Kolesárová.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk