Hlavné menu

20.11.2020

Jedinečný vzdelávací program „Práca s neplnoletým páchateľom násilia“

Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch, ktoré je organizačným útvarom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, vytvorilo jedinečný vzdelávací program „Práca s neplnoletým páchateľom násilia“. Je určený zamestnancom organizácií prichádzajúcich do kontaktu nielen s obeťami, ale i s páchateľmi násilia.
 

18. november je Európskym dňom boja proti sexuálnemu vykorisťovaniu a sexuálnemu zneužívaniu, 19. november je Svetovým dňom prevencie týrania a zneužívania detí a 20. november vyhlásila organizácia UNICEF za Svetový deň detí. Práve tieto tri dni nám pripomínajú, že každé dieťa si zaslúži detstvo bez násilia. Ak sa však pozrieme na druhú stranu problematiky násilia, musíme pripustiť, že aj dieťa sa môže stať páchateľom.

„Uvedomujeme si, že mnohí neplnoletí páchatelia majú v anamnéze rôzne traumy, neraz aj sami boli obeťami násilia. Tieto deti však často nedostanú adekvátnu podporu, ochranu a kontrolu, preto ohrozenie, ktoré zažili alebo násilie, ktoré im bolo spôsobené, prerastá do násilia, ktoré oni sami páchajú. Dnešný Svetový deň detí patrí všetkým deťom“, uviedla štátna tajomníčka Soňa Gaborčáková.

Po spáchaní trestnej činnosti alebo po páchaní násilia vo veku, v ktorom deti ešte nemajú trestnoprávnu zodpovednosť, sú izolované, segregované a je pre ne veľmi ťažké dostať šancu na zmenu svojho správania a opätovný „reštart“ do života. Aby sme dokázali ochrániť deti ohrozené násilím, snažíme sa pracovať aj s tými, ktorí by sa ho mohli dopúšťať.

„Počas takmer mojej celej pracovnej kariéry som bola na strane tých slabších, preto viem veľmi dobre, aké môže byť ťažké uvažovanie o tom, že kto sa dopúšťa násilia, zaslúži si ochranu a podporu. Ak sa však nebudeme venovať profesionálnemu prístupu k neplnoletým páchateľom od momentu, keď sa dostanú do systému, nepretneme začarovaný kruh násilia“ , povedala Soňa Gaborčáková.

Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch prichádza s jedinečným vzdelávacím programom „Práca s neplnoletým páchateľom násilia“. Je určený zamestnancom organizácií prichádzajúcich do kontaktu nielen s obeťami, ale i s páchateľmi násilia, vrátane mladistvých páchateľov alebo detí, ktoré síce ešte nedosiahli vek trestnoprávnej zodpovednosti, ale dopúšťajú sa násilia, ktoré si vyžaduje odborné intervencie.

Doposiaľ sa tejto téme venovala minimálna pozornosť, a to nielen v našich podmienkach, ale aj v zahraničí. V obsahu vzdelávania sa výnimočne prepája záujem a starostlivosť o obe zainteresované strany. ,,Do tohto vzdelávacieho programu sa zapojilo aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR“ informovala štátna tajomníčka Soňa Gaborčáková. Pomáhať treba nielen detským obetiam násilia, ale aj detským páchateľom, aby sa k násiliu nevracali a zaujali postoje, ktoré budú odzrkadľovať akceptáciu zodpovednosti za spôsobené škody.

Na vzdelávaní „Práca s neplnoletým páchateľom násilia“ sa zúčastňujú zástupcovia centier pre deti a rodiny, oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Participáciu na vzdelávaní ponúkame aj zamestnancom školských zariadení, ktorí prichádzajú do styku s neplnoletými páchateľmi násilných činov.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk