Hlavné menu

15.01.2018

Kompromis pri príplatkoch za prácu v noci a cez víkend

Na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré je gestorom niektorých pripravovaných opatrení zo sociálneho balíčka, sa stretli predkladatelia zmien s predstaviteľmi ministerstva a zástupcami sociálnych partnerov. Dohodli sa na úpravách týkajúcich sa práce v noci a počas víkendu.
 

Po rokovaniach so sociálnymi partnermi sa upravia niektoré navrhované ustanovenia novely Zákonníka práce, zároveň sa rozloží aj ich účinnosť. „Dnešné rokovanie sme viedli ohľadom dohodnutých možných kompromisných riešení. Predložili sme návrh, ktorý bol odobrený aj koaličnými partnermi, teda mal by byť v parlamente priechodný," informuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.

Predkladatelia sa so zamestnávateľmi dohodli najmä na úprave príplatku za nočnú prácu, ktorý navrhovali zvýšiť z 20 % minimálnej hodinovej mzdy na 50 %. Od 1. mája tohto roka sa tento príplatok pri všeobecnej práci zvýši na 30 % minimálnej hodinovej mzdy a od 1. mája 2019 na 40 %. V prípade rizikovej práce pôjde v tomto roku o zvýšenie na 35 % a od 1. mája budúceho roka na 50 % minimálnej hodinovej mzdy. „Zamestnávatelia, u ktorých sa prevažná časť práce vykonáva ako nočná práca, si budú môcť uplatniť výnimky. To znamená, že v kolektívnych zmluvách alebo v pracovnej zmluve môžu dohodnúť príplatok za nočnú prácu vo výške najmenej 25 % od 1. mája tohto roka a od 1. mája budúceho roka vo výške najmenej 35 %. Toto neplatí pri rizikových prácach,“ vysvetľuje minister.

Poslanci chcú zaviesť aj príplatok za prácu počas víkendu, ktorý dnes v zákone nemáme. Pôvodne navrhovali, aby bol vo výške 100 % sumy minimálnej mzdy za hodinu. Na rokovaní sa so sociálnymi partnermi dohodli, že od 1. mája tohto roka bude príplatok za prácu v sobotu 25 % a od budúceho roka 50 % minimálnej hodinovej mzdy. Príplatok za prácu v nedeľu bude od 1. 5. 2018 predstavovať 50 % minimálnej hodinovej mzdy a od 1. mája 2019 to bude navrhovaných 100 %. „Znovu bude možné uplatniť dve výnimky, a to vo výške minimálne 20 % a 45 % minimálnej hodinovej mzdy pre prácu v sobotu a najmenej 40 % a 90 % pri práci v nedeľu," dodáva Ján Richter.

Po rokovaniach so sociálnymi partnermi sa nemení pôvodný návrh pri príplatku za sviatok. Ten sa zvýši zo súčasných 50 % priemerného zárobku zamestnanca na 100 %.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk