Hlavné menu

08.04.2015

Kontrolóri našli viac nelegálnych zamestnancov

Zvýšený počet kontrol odhalil v minulom roku aj viac nelegálne zamestnaných osôb. Inšpektori skontrolovali takmer 57 tisíc osôb, z ktorých nelegálne pracovalo 2335. Výrazne pomohli aj špecializované útvary, tzv. Kobra.
 

Inšpektoráty práce, ústredia práce a úradov práce vykonali v minulom roku 23 596 kontrol dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania. Oproti roku 2013 ich počet stúpol o 2904, čo prinieslo aj viac odhalení. Zákaz nelegálneho zamestnávania porušilo 1 226 zamestnávateľov, u ktorých pracovalo načierno 2 335 osôb. V porovnaní s rokom 2013 odhalili inšpektori o 1012 nelegálnych zamestnancov viac. "Výsledky a štatistika minulého roka svedčia o tom, že nelegálna práca je v drvivej väčšine najmä u zamestnávateľov do deväť, respektíve do desať zamestnancov. Čo sa týka odvetví, prevláda maloobchod a veľkoobchod," informoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.

V minulom roku kontrolórom výrazne pomohli pri odhaľovaní nelegálnej práce špecializované útvary, tzv. KOBRA. Tie identifikovali 1 363 nelegálne zamestnaných osôb, čo je 58,37 % z celkového počtu. "Dennodenne sa 36 ľudí na Slovensku venuje len nelegálnej práci, zisťovaním, kontrolami a sú k dispozícii 24 hodín, sú k tomu technicky vybavení z hľadiska motorových vozidiel, počítačov, notebookov a ďalších vecí, ktoré s tým súvisia," dodal minister.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk