Hlavné menu

03.10.2012

Kontrolóri opäť odhaľovali čiernu prácu

Kontroly zamerané na nelegálne zamestnávanie odhalili v prvom polroku tohto roka 184 podnikateľských subjektov, ktoré zamestnávali načierno 313 osôb.
 

Počas prvých 6 mesiacov tohto roku vykonali inšpektori práce 18 696 kontrol, z nich bolo 24,5 % zameraných na kontrolu dodržiavania zákazu nelegálneho zamestnávania. Udelili 142 pokút v sume 315 100,- €. Zamestnanci Inšpektorátu práce kontrolovali najmä zamestnávateľské subjekty s počtom zamestnancov 10 až 49. Najviac načierno pracujúcich však zaznamenali u menších zamestnávateľov, a to až 152 osôb. Celkovo odhalili inšpektori 244 nelegálne pracujúcich ľudí. Najviac ich zistili v odvetví stavebníctva, veľkoobchodu a maloobchodu, ubytovacích a stravovacích služieb. Kontrolovaní zamestnávatelia porušovali zákaz nelegálneho zamestnávania najčastejšie tým, že si nesplnili oznamovaciu povinnosť voči Sociálnej poisťovni.

Nelegálnu prácu kontrolovali aj zamestnanci úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. V 1. polroku 2012 urobili celkom 2 040 kontrol, pri ktorých preverili 4 691 osôb. U 41 zamestnávateľských subjektov pracovalo nelegálne 62 ľudí. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny udelili zamestnávateľom 33 pokút v sume 67 830,00 €.

Nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie majú negatívny vplyv na štátny rozpočet a na ostatné verejné zdroje. Vláda preto pokračuje v jej odstraňovaní. Ministerstvo práce pripravuje novelu zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, ktorej cieľom je dôslednejšie zabrániť tomuto negatívnemu javu a sprísniť sankcie. Novela bude predložená na rokovanie vlády SR v 1. štvrťroku 2013. Napomôcť má aj ucelený systém na vyhľadávanie a prísne trestanie nelegálneho zamestnávania, a to najmä účinnejšou spoluprácou zamestnávateľských a odborových organizácii s Národným inšpektorátom práce, orgánmi miestnej samosprávy a s Políciou Slovenskej republiky.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk