Hlavné menu

13.04.2018

Kontroly v roku 2017 odhalili opäť viac nelegálne zamestnaných ľudí

Kontrolóri inšpektorátov práce a úradov práce, sociálnych vecí a rodiny odhalili v minulom roku 3 384 nelegálne zamestnaných osôb. Je to o 460 viac ako v roku 2016. Zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania porušilo 1 226 zamestnávateľov. Dostali pokuty vo výške takmer 5 miliónov eur.
 

Kontrolné orgány vykonali v roku 2017 spolu 20 945 kontrol zameraných na preverenie dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania. Skontrolovali 18 411 zamestnávateľov a 49 093 osôb. „Nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie je rakovina pracovnoprávnych vzťahov a politiky zamestnanosti, a preto je povinnosťou kontrolných orgánov štátu, ale aj zamestnávateľov a zamestnancov, urobiť všetko pre to, aby sme túto rakovinu jednoducho vyhubili. Kriví podnikateľské prostredie, ukracuje zamestnancov o pracovné práva a sociálne poistenie“, hovorí minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Dodáva, že je našim záujmom hľadať spolu so zamestnávateľmi spôsoby, aby sme nelegálnemu zamestnávaniu zamedzili.

Najviac porušení sa v minulom roku týkalo neprihlásenia zamestnanca do Sociálnej poisťovne, a to až 47,6 % všetkých odhalení. To by mohla v tomto roku čiastočne eliminovať novela zákona o sociálnom poistení, ktorou od 1. 1. 2018 zjemňujeme tvrdosť zákona pri oneskorenom prihlásení zamestnanca do Sociálnej poisťovne. Na prihlásenie dáva zamestnávateľom najviac sedem dní, musia to však stihnúť pred výkonom kontroly. Inšpektori taktiež zistili, že takmer 40 % z nelegálne zamestnaných nemalo so zamestnávateľom uzatvorený pracovný pomer. „Vyzývam všetkých zamestnancov, aby nepodľahli ilúziám a sľubom, ale prijali štandardný pracovnoprávny vzťah s pracovnou zmluvou a riadnym sociálnym zabezpečením, ktoré im garantuje nárok na nemocenské, materské či budúce dôchodky,“ apeluje minister.

Minulý rok sa inšpektori osobitne zamerali aj na kontrolu nelegálneho zamestnávania príslušníkov tretích krajín. To si prirodzene vyžiadala aj nová situácia na trhu práce, keď zamestnávatelia pociťujú nedostatok domácej pracovnej sily. Takmer tretinu zo všetkých odhalení tvorili štátni príslušníci tretích krajín, najmä Srbi a Ukrajinci. „Budeme oveľa viac koordinovať medzinárodnú spoluprácu a informovanosť medzi jednotlivými rezortnými inštitúciami aj ministerstvami, a zároveň naďalej prijímať legislatívne opatrenia, aby sme zabránili nekalému správaniu. Pripravujeme aj zmeny, ktorými chceme dať firmám väčšiu zodpovednosť za spoluprácu s agentúrami dočasného zamestnávania, ktoré k nám privážajú pracovnú silu z tzv. tretích krajín. Práve toto sa javí aktuálne ako jeden z najväčších problémov pri zamestnávaní cudzincov,“ konštatuje Ján Richter.

Niekoľko legislatívnych opatrení začne platiť už od 1. mája tohto roku. Majú zabrániť špekulatívnemu správaniu pri zamestnávaní pracovníkov z tretích krajín a podporiť legálne zamestnávanie takýchto pracovníkov. Na jednej strane sa zjednodušia podmienky pre zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín vo vybraných profesiách, kde je preukázaný nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, a iba v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou ako 5 %. Na strane druhej bude musieť zamestnávateľ zabezpečiť ubytovanie aj vysielaným a sezónnym pracovníkom. „Takto zabezpečíme zamestnávateľom rýchlejší príchod pracovnej sily zo zahraničia a zároveň podporíme, aby sa dodržiavali zákony. Nemáme záujem k nám prinášať novodobých otrokov z tretích krajín. Naopak, máme záujem vytvoriť podmienky pre to, aby mali rovnaké práva ako slovenskí zamestnanci a neboli pre zamestnávateľov lacnou pracovnou silou na úkor Slovákov,“ uzatvára Ján Richter.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk