Hlavné menu

12.11.2015

Kraje dajú v roku 2016 na sociálne služby o 8,2 mil. eur viac

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter dnes rokoval so zástupcami samosprávnych krajov o financovaní sociálnych služieb.
 

Zo strany všetkých vyšších územných celkov, ktorých kompetenciou je financovanie sociálnych služieb, odzneli na stretnutí garancie, že potreby zariadení sociálnych služieb budú uspokojené. „Aj zo strany krajov sú vytvorené finančné predpoklady, aby mohli v roku 2016 fungovať a zabezpečovať komfort pre klientov. Tak u verejných, ako aj neverejných poskytovateľov,“ skonštatoval minister práce. Poukázal na fakt, že celkový rozpočet, ktorý deklarovali samosprávne kraje pre rok 2016, je vyše 206,3 mil. eur. „Je to o vyše 8,2 mil. eur viac oproti tomuto roku, čo je výrazný nárast. V roku 2014 išlo na financovanie verejných aj neverejných zariadení sociálnych služieb 192,7 mil. eur, vrátane mimoriadnej štátnej dotácie vo výške 10 mil. eur, na rok 2015 sú predpokladané konečné výdavky 198 mil. eur, čím bolo už tento rok zabezpečené zo strany VÚC navýšenie výdavkov.“ pripomenul minister.

V tejto súvislosti minister Ján Richter poukázal aj na participáciu pri financovaní sociálnych služieb zo strany štátu: „V roku 2012, keď sme prevzali vládu, predstavoval príspevok štátu 35 mil. eur, v tomto roku to bolo už 78 mil. eur a pre rok 2016 sú plánované výdavky zo štátneho rozpočtu na sociálne služby vo výške vyše 92 mil. eur, čo sú historicky najvýraznejšie navýšenia v tejto oblasti. Až dva a pol násobne počas našej vlády,“ zdôraznil.

Zariadenia sociálnych služieb po minulé roky upozorňovali na problém, že financie dostávali od VÚC na začiatku každého roka s oneskorením. Od budúceho roka by sa to preto malo zmeniť, pretože zástupcovia žúp na stretnutí garantovali financovanie sociálnych služieb už od 1. 1. 2016 tak, aby sa ich prevádzkovatelia nedostali na začiatku roka do finančných problémov, prípadne nemuseli siahať po svojich rezervách. „Všade tam, kde poskytovatelia požiadajú o financovanie v januári, bude im vyhovené,“ deklaroval za župy predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár.

Zároveň konkretizoval, že Žilinský samosprávny kraj plánuje zvýšenie prostriedkov pre verejných poskytovateľov o 7,2 % a pre neverejných až o 10,5 %. "Môžem skonštatovať, že všetky požiadavky, ktoré sú na nás kladené, budeme napĺňať bezo zvyšku aj v budúcom roku," dodal Blanár.

Minister sa venoval aj otázke novely zákona o sociálnych službách a pripomenul pripravované systémové zmeny: „Keďže financovanie by malo byť spravodlivejšie a objektívnejšie, malo by sa diferencovať podľa stupňa odkázanosti. Ďalej bude potrebné zjednotiť posudkových lekárov do jednej inštitúcie, aby posudzovanie bolo objektívnejšie,“ upresnil. Zmeny pripravuje pracovná skupina, ktorej členmi sú okrem zástupcov MPSVR SR aj VÚC, ZMOS a zástupcovia neverejných poskytovateľov.

Minister práce Ján Richter vidí budúcnosť novely zákona o sociálnych službách ako jednu z prvých legislatív, ktorú bude nová vláda na budúci rok prijímať.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk