Hlavné menu

12.12.2017

Kraje dajú na sociálne služby v roku 2018 viac financií

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter rokoval so zástupcami samosprávnych krajov o financovaní sociálnych služieb v roku 2018, najmä v súvislosti s novými pravidlami, ktoré prináša zmena zákona. Očakáva, že samosprávy tiež prispejú viac na chod sociálnych služieb a zároveň zvýšia podporu tých, ktoré dnes chýbajú.
 

Minister zdôraznil, že MPSVR SR zvýšilo výdavky štátu na sociálne služby za posledných 6 rokov takmer 5-násobne, preto očakáva adekvátne zvyšovanie financovania aj zo strany samosprávnych krajov. „V roku 2012, keď sme prevzali vládu, vynakladal štát približne 35 miliónov eur, v tomto roku je to takmer 97 miliónov a v budúcom roku sa výdavky zvýšia o ďalších 40-50 miliónov,“ informoval Ján Richter. Kraje vyzval, aby zdroje, ktoré od januára 2018 ušetria vďaka tomu, že ministerstvo začne poskytovať príspevky priamo aj neverejným poskytovateľom služieb, ostali v systéme sociálnych služieb. „Hoci rast výdavkov krajov nedosahuje tempo, aké „nasadilo“ súčasné vedenie ministerstva, som rád, že všetky kraje počítajú s nárastom výdavkov na sociálne služby aj v roku 2018,“ skonštatoval minister na základe informácií zástupcov krajských samospráv. „Očakávam, že prenesenie financovania z pliec krajov na plecia štátu využijú samosprávy na výraznejšiu podporu tých sociálnych služieb, ktoré dnes chýbajú,“ dodal.

Ako príklad uviedol tzv. bezpečné ženské domy – službu určenú obetiam domáceho násilia a týraným ženám aj s deťmi. Hoci za túto službu nesú zodpovednosť krajské samosprávy, štát na ne prispieva aj s využitím európskych fondov. „Ak je to kompetencia samospráv, musia sa podieľať na jej financovaní a rozširovaní siete týchto služieb,“ zdôraznil Ján Richter.

Štátny tajomník MPSVR SR Branislav Ondruš upriamil pozornosť krajov na vyplatenie záloh pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. Požiadal ich, aby najneskôr koncom januára vyplatili zálohy vo výške štvrtiny tohtoročného príspevku na prevádzku. Zástupcovia krajov deklarovali, že takýto postup je z ich strany možný a všetci majú záujem, aby sa neverejní poskytovatelia neocitli na začiatku roka bez peňazí. Rozpočtové pravidlá ministerstvu neumožňujú poskytovať zálohu, ale MPSVR SR personálne posilnilo spracovanie žiadostí a prípravu zmlúv s poskytovateľmi, aby mohli byť podpísané a zverejnené v priebehu prvého štvrťroka 2018. Spôsob výpočtu štátneho príspevku bude tento rok oveľa zložitejší, keďže jednotnú výšku nahrádzajú rôzne výšky podľa stupňa odkázanosti konkrétneho klienta.

Minister Ján Richter zároveň požiadal zástupcov krajských samospráv, aby zodpovednejšie pristupovali k registrácii poskytovateľov sociálnych služieb, najmä denných stacionárov. Aj vyhlásenie podpredsedníčky NR SR Lucie Ďuriš – Nicholsonovej potvrdzuje, že s dennými stacionármi je spojených veľa podvodov, ktoré ministerstvo postupne odhaľuje a odmieta financovať. Na druhej strane Branislav Ondruš vyzval kraje, aby využili ustanovenie § 75 ods. 8 a zabránili zatvoreniu tých denných stacionárov, ktoré nielen fungujú v súlade so zákonom, ale poskytujú služby najzraniteľnejším ľuďom – ťažko zdravotne postihnutým, či navyše deťom. Ide najmä o stacionáre s regionálnou pôsobnosťou, ktoré podľa zákona môžu dostať finančnú podporu aj zo strany samosprávnych krajov. Ministerstvo pritom chce ešte viac prihliadať na ambulantné služby pri príprave financovania na rok 2019.

Ján Richter zástupcov krajov ešte upozornil, že MZ SR už predložilo návrh novely zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorého výsledkom bude povinné financovanie ošetrovateľských úkonov vo verejných i neverejných zariadeniach sociálnych služieb. „Povinné financovanie zo strany zdravotných poisťovní pokryje približne 10-tisíc lôžok paušálnou sumou na úrovni zhruba 100 € mesačne, čím opäť samosprávne kraje ušetria. Preto sa domnievam, že priestor na väčšiu podporu sociálnych služieb z ich strany bude aj naďalej,“ uzatvoril.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk