Hlavné menu

01.05.2017

Lepšie ohodnotenie pracujúcich ľudí

Pri príležitosti Sviatku práce minister Ján Richter ďakuje všetkým pracujúcim a zároveň aj zamestnávateľom, že dávajú ľuďom prácu. Zdôrazňuje, že je dôležité, aby zabezpečovali zamestnancom bezpečné pracoviská, odvádzali za nich odvody a odmeňovali ich primeranou mzdou.
 

Oslavy 1. mája sú vhodnou spomienkou na deň, keď by si mali pracujúci pripomínať boj za dôstojné podmienky na ich pracoviskách. K tomuto boju sa už roky hlási aj Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. „Dlhodobou prioritou ministerstva a vlády je zabezpečiť ľuďom kvalitné a bezpečné pracovné prostredie, chrániť ich pred nekalými praktikami nepoctivých zamestnávateľov a najmä dosiahnuť rast miezd, ktorý plne zodpovedá vývoju ekonomiky. Je nevyhnutné, aby sa ľuďom oplatilo pracovať a vedeli si príjmom z práce zlepšovať svoju životnú situáciu a postarať sa o rodinu. Byť na sociálnych dávkach nesmie byť výhodnejšie," zdôrazňuje minister práce Ján Richter.

Aby rast ekonomiky pocítili aj pracujúci, ministerstvo práce každoročne presadzuje výraznejší nárast minimálnej mzdy. Ak sa ani tento rok na jej výške nedohodnú sociálni partneri, je opäť pripravené navrhnúť zvýšenie, ktoré bude plne zodpovedať hospodárskemu rastu. Okrem toho chystá v tomto roku aj zmeny v Zákonníku práce. Dotknú sa príplatkov za nočnú prácu, prácu vo sviatok, v sobotu a v nedeľu. „Keďže dobrý sociálny dialóg je základom sociálneho zmieru, je pre mňa veľmi dôležité všetky zmeny týkajúce sa sociálnych partnerov s nimi aj prediskutovať. Hovorili sme preto už aj o týchto návrhoch a dohodli sme sa na potrebe hlbších analýz a dopadov," približuje minister Richter. Príplatky by mohli dostať aj ľudia, ktorí dochádzajú do zamestnania desiatky kilometrov, čo zvýši podporu mobility za prácou. Minister zároveň dodáva, že diskutovať chce aj o možnom zavedení otcovskej rodičovskej dovolenky. „Najnovšie odporúčanie Európskej komisie pre krajiny Únie je zaviesť desaťdňovú otcovskú dovolenku a zároveň aj možnosť pre otcov čerpať do 12. roku dieťaťa štvormesačnú dovolenku. Je to pre nás výzva a budeme sa ňou zaoberať," dopĺňa.

Sviatok práce považuje minister Ján Richter za jeden z najdôležitejších sviatkov, ktorý na Slovensku máme. Tradícia vznikla v roku 1886 v Spojených štátoch amerických a od roku 1919 ho uznávala aj prvá Československá republika.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk