Hlavné menu

11.12.2015

Linka pre ženy dostala prestížne ocenenie

Národná linka pre ženy zažívajúce násilie získala ocenenie Piata žena 2015 v kategórií Dobrá prax. Prestížne ocenenie udeľujú Fenestra a Slovensko-český ženský fond s podporou organizácií združených v Iniciatíve Piata žena. Ide o vyjadrenie uznania individuálnym a kolektívnym iniciatívam, ktoré sa zasadzujú za zastavenie násilia páchaného na ženách.
 

Národná linka pre ženy zažívajúce násilie bola zriadená len pred 10 mesiacmi. Prestížne ocenenie získala predovšetkým za nastavenie linky pre ženy v súlade s ľudskoprávnymi princípmi na ochranu práv žien a za dôsledný súlad so štandardami Rady Európy, t.j. špecializácia na ženy, nonstop prevádzka, bezplatnosť a pod. Cenu si v Košiciach osobne prevzali pracovníčky Inštitútu pre výskum práce a rodiny - odborná garantka projektu Barbora Holubová, vedúca Národnej linky Mária Ďurčíková a reprezentantky poradkýň na spomínanej linke.

„Na ocenenie som mimoriadne hrdá, pretože zohľadňuje aj našu dlhoročnú prácu a aktivity v oblasti násilia páchaného na ženách. Zároveň je to vyslovenie uznania pre rezort práce zo strany mimovládnych organizácií za cielené a efektívne podporovanie tejto problematiky. Národná linka pre ženy zažívajúce násilie vznikla a funguje vďaka MPSVR SR, za čo jej predstaviteľom patrí veľká vďaka,“ zdôraznila riaditeľka Inštitútu pre výskum práce a rodiny Silvia Porubänová.

Národná linka je dostupná všetkým ženám, teda aj tým, ktoré majú sťažený prístup k potrebným informáciám, majú zdravotný alebo iný hendikep. S poradkyňami sa môžu spojiť prostredníctvom bezplatnej telefonickej linky 0800 212 212 a v blízkej budúcnosti celoplošne aj cez internetovú komunikáciu alebo e-mail. Pri akútnom ohrození, alebo v istých presne vymedzených situáciách, poradkyne so súhlasom ženy kontaktujú políciu, záchrannú zdravotnú službu alebo inú inštitúciu, ktorá jej môže pomôcť.

Linka sa realizuje v rámci národného projektu Prevencia a eliminácia násilia na ženách, ktorý implementuje Inštitút pre výskum práce a rodiny. Projekt je financovaný zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu v rámci OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Odborným garantom a iniciátorom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk