Hlavné menu

31.03.2015

Maltský minister navštívil rezort práce

Na štvordňovú pracovnú návštevu (30.3.- 2.4.) zavítal do metropoly Slovenska minister pre rodinu a sociálnu solidaritu Maltskej republiky Michael Farrugio. Prišiel na pozvanie jeho rezortného kolegu, ministra práce Jána Richtera.
 

Cieľom oficiálneho stretnutia a bilaterálnych rokovaní je vzájomné posilnenie vzťahov a odovzdanie skúseností medzi oboma krajinami v oblasti sociálnej a rodinnej politiky, ako aj diskusie o predsedníctvach Slovenska a Malty v rámci Rady EÚ. Výsledkom je podpísanie Dohody o spolupráci medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstvom pre rodinu a sociálnu solidaritu Maltskej republiky. „Uzavretie dohody považujem za dôkaz našich veľmi dobrých vzťahov, na základe ktorých rozšírime oblasti našej vzájomnej spolupráce. Som presvedčený, že spolupráca expertov oboch ministerstiev, nielen v sociálnej oblasti, bude prebiehať k obojstrannej spokojnosti a prinesie želaný výsledok,“ povedal minister Richter.

Na základe rokovaní si ministri okrem iného vymenili informácie o aktuálnej sociálnej situácii v oblasti sociálnych služieb, rodinnej politiky, podpore mladých rodín, fungovaní dôchodkového systému, ako aj zamestnanosti. „Slovensko prešlo za tri roky významnými reformami, ktoré znamenajú vytváranie nových pracovných miest. Aktuálne za minulý mesiac ich pribudlo takmer šesť tisíc, čím nezamestnanosť klesla na 12,32 percenta," uviedol Ján Richter. Príkladom pre nás môže byť práve Malta, kde je nezamestnanosť na úrovni približne šesť percent.

Maltský minister Michael Farrugio sa zaujímal aj o prácu Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže a pri rokovaniach s riaditeľkou CIPC Andreou Císarovou hovorili aj o predbežných opatreniach na umiestnenie dieťaťa do náhradnej starostlivosti.

Minister sa stretne aj s generálnym riaditeľom Sociálnej poisťovne Dušanom Muňkom a v Národnej rade SR ho príjme podpredseda NR SR Miroslav Číž a podpredseda Výboru pre sociálne veci NR SR Viliam Jasaň. Navštívi tiež bratislavský Domov seniorov Archa, v ktorom je ubytovaných 122 klientov. V rámci kultúrneho programu si pozrie Bratislavský hrad, zúčastní sa na Veľkonočnom komornom koncerte v Slovenskej filharmónii, a nenechá si ujsť ani prehliadku historického centra mesta a ďalších pamiatok metropoly.

Slovenskú delegáciu na rokovaniach zastupujú spolu s ministrom Richterom aj štátni tajomníci Branislav Ondruš a Jozef Burian. Maltskú stranu veľvyslanec Anthony Licari, vedúci služobného úradu Francis Galea, koordinátorka pre komunikáciu Claudia Cuschieri a koordinátorka Svetlana Muscat.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk