Hlavné menu

20.07.2017

Máme historicky najnižšiu nezamestnanosť

Na Slovensku je bez práce najmenej ľudí od roku 1993. Úrady práce evidovali v júni 221 933 nezamestnaných. Celková miera tak poklesla na historické minimum 8,14 %. Vývoj ekonomiky predpokladá jej ďalší zostup. Zamestnávatelia stále hľadajú desaťtisíce zamestnancov.
 

Po tom, čo v máji tohto roku dosiahla svoje historické minimum miera evidovanej nezamestnanosti, v júni klesla na najnižšiu hodnotu aj celková miera. Slovensko má tak najnižšiu nezamestnanosť od roku 1993. „Krajine sa darí a ešte sa má dariť. Oceňujem aktivity ministerstva práce, pretože veľmi efektívne využívajú eurofondy a iné nástroje na podporu zamestnávania ľudí. Aj vďaka ich opatreniam nezamestnanosť na Slovensku klesá. Myslím si, že bez pomoci štátu by sme takéto výsledky nedosiahli,“ hodnotí vývoj predseda vlády SR Robert Fico. Vyzdvihuje, že nezamestnanosť výraznejšie klesá aj v menej rozvinutých okresoch. „V okrese Poltár sa znížila za dva roky až o 8,41 percentuálneho bodu, vo Veľkom Krtíši o 8,0 p.b. Stále je čo robiť. Máme región ako Rimavská Sobota, kde je nezamestnanosť viac ako 20 %. Na rokovaniach vlády však pravidelne venujeme pozornosť plneniu úloh z akčných plánov pre menej rozvinuté okresy, ktoré už prinášajú priaznivé výsledky," približuje premiér.

Ďalším pozitívom je pokračujúci úbytok dlhodobo nezamestnaných. Aj pri tejto kategórii sme na historických hodnotách. „Za 25 rokov existencie Slovenskej republiky nebol nikdy taký nízky počet dlhodobo evidovaných nezamestnaných. Ľudí, ktorí sú bez práce viac ako rok, je 105 654. V kategórii evidovaných nad 4 roky sme na počte 51 060 ľudí. Iba v júni ubudlo zo štatistík viac ako 10-tisíc dlhodobo nezamestnaných,“ vyčísluje minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. K týmto výsledkom dopomohli najmä prijaté opatrenia rezortu práce zamerané na vzdelávanie a rekvalifikácie, či zvyšovanie motivácie prijať aj prácu za nižšiu mzdu. „Určite pomohla aj povinná aktivácia poberateľov pomoci v hmotnej núdzi, pretože takto sa ľudia naučili pracovať a získali pracovné návyky. Prejavuje sa to aj následným záujmom zamestnávateľov o nich. S touto kategóriou je potrebné robiť aj do budúcnosti, pretože predstavuje silnú základňu z celkového počtu nezamestnaných. Pripravili sme preto ďalšie projekty, ktoré sú presne cielené na túto skupinu," dodáva minister Richter.

Na Slovensku naďalej pribúdajú aj nové pracovné miesta. Podľa údajov Sociálnej poisťovne ich iba v júni vzniklo približne 17-tisíc. „Za šesť mesiacov tohto roku pribudlo 56-tisíc nových miest a od nástupu tejto vlády takmer 85-tisíc. Toto je odpoveď na úbytok evidovaných nezamestnaných," konštatuje minister práce. Popritom evidujú úrady práce ďalšie desaťtisíce neobsadených pracovných miest, aktuálne takmer 62-tisíc. „Som presvedčený, že onedlho budeme dosahovať šesťpercentnú nezamestnanosť, ale to už bude asi naše minimum, pretože štruktúra nezamestnaných nám v tejto situácii neumožňuje zájsť ďalej. Riešime akútny problém nedostatku pracovných síl. Pripravili sme preto celý rad opatrení, ktoré sme predstavili aj na Rade solidarity a rozvoja SR. Naši sociálni partneri, zamestnávatelia a zástupcovia zamestnancov, ich prijali veľmi pozitívne. Chceme výraznejšie podporiť mobilitu pracovnej sily, navrhujeme zvýšiť príplatky za nočnú prácu a prácu vo sviatok, zaviesť príplatky za prácu v sobotu a v nedeľu, zvýšiť minimálnu mzdu,“ vyratúva premiér Robert Fico.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk