Hlavné menu

19.07.2019

Medzi nezamestnaných pribudli čerství absolventi

Nezamestnanosť na Slovensku sa v júni mierne zvýšila. Na úradoch práce sa totiž zaevidovali tisícky absolventov vysokých škôl. Evidovaná miera medzimesačne vzrástla o 0,09 percentuálneho bodu na 4,97 %, celková stúpla o 0,04 p.b. na 6,04 %. Pribudli aj nové pracovné miesta, z ktorých takmer polovica je vhodná práve pre absolventov.
 

V júni evidovali úrady práce 166 012 nezamestnaných. Do zamestnania ich bolo pripravených ihneď nastúpiť 136 626. Medzimesačne ide síce o mierny nárast, medziročne je to pokles o viac ako 8 percent. „Jún je už tradične mesiacom, keď štatistiky nezamestnanosti ovplyvňujú čerství absolventi prvostupňového aj druhostupňového vysokoškolského štúdia. Je však veľmi pozitívne, že ich evidencia sa na nezamestnanosti prejavila len stotinovými hodnotami a na trh práce odišli najmä ľudia, ktorí sú bez práce viac ako rok,“ hodnotí minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.

Bezprostredne po skončení vysokoškolského štúdia sa na úradoch práce zaevidovalo v júni 6 429 mladých ľudí. Takmer tisícka z nich ukončila bakalárske štúdium a čaká na výsledky prijímacieho konania na magisterské štúdium. Najviac sa ich prihlásilo Košiciach, v Prešove, v Žiline a v Bratislave. „Najviac uchádzačov prišlo celkom prirodzene zo škôl, ktoré majú najviac študentov. Niektorí sa ihneď zamestnali, iní chcú využiť posledné prázdniny a prácu si budú hľadať až v septembri,“ hovorí Ján Richter.

Obdobne tomu tak bolo aj po minulé roky. Podľa údajov úradov práce bolo spomedzi všetkých absolventov z roku 2015 po roku evidovaných 3,7 %, z absolventov v roku 2016 to bolo 2,55 %, ďalší rok 1,95 % a z absolventov z roku 2018 bolo evidovaných po roku iba 1,7 %. „Z tejto štatistiky vidíme, že každým rokom sú absolventi vysokých škôl úspešnejší pri hľadaní zamestnania. Budem optimista a verím, že aj títo najčerstvejší si rýchlo nájdu uplatnenie. Z 93 420 voľných pracovných miest je totiž takmer polovica vhodná pre absolventov, to znamená, že zamestnávatelia sú ochotní prijať na voľné pracovné miesto mladých ľudí po skončení vzdelávania,“ dopĺňa minister.

Pozitívne sa naďalej vyvíja dlhodobá nezamestnanosť. V júni sa počet ľudí bez práce dlhšie ako rok znížil o 1 128, medziročne o viac ako 14 tisíc. Viac ako 9-tisíc z nich dokonca nepracovalo dlhšie ako štyri roky. „Je to veľmi pozitívny vývoj, keď sa pozrieme pár rokov späť, mali sme v evidencii viac ako 215-tisíc dlhodobo nezamestnaných, dnes ich je okolo 60-tisíc. Mnohí boli zároveň aj poberatelia pomoci v hmotnej núdzi a museli sa povinne aktivovať. Vďaka tomu sa naučili vstávať, získali pracovné zručnosti a našli si zamestnanie,“ dodáva Ján Richter.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk