Hlavné menu

29.04.2016

Medzigeneračná solidarita je nevyhnutnosťou

V európskych krajinách sa dnes upriamuje pozornosť na potrebu vzájomnej solidarity, rešpektu a záujmu o život jednotlivých generácií. Od roku 2009 je 29. apríl Európskym dňom solidarity medzi generáciami. Posilňovať sa ju snaží aj Slovensko.
 

Členské štáty Európskej únie stále zápasia s množstvom prekážok, ktoré bránia rovnakej účasti mladých ľudí a staršej generácie na rozvoji spoločnosti. Mladí si ťažšie hľadajú zamestnanie pre nedostatočnú prax, starší pre chýbajúce zručnosti v používaní nových technológií, nedostatočné jazykové a počítačové znalosti či častejšie zdravotné ťažkosti. „Som presvedčený, že starší ľudia môžu svojimi pracovnými a životnými skúsenosťami veľmi pozitívne prispieť k rozvoju pracovného trhu. Aj preto sú naše projekty na podporu zamestnávania zamerané nielen na mladých, ale aj na ľudí po 50. Chceme, aby sa odstránili zažité stereotypy vo vnímaní starších,“ hovorí minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.

Ďalšie aktivity na posilňovanie medzigeneračnej solidarity a spolupráce sú súčasťou Národného programu aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020. „Našim cieľom je vytvoriť spoločnosť priateľskú ku všetkým vekovým skupinám, v ktorej budú mať aj starší ľudia vytvorené podmienky na dôstojný aktívny život bez diskriminácie,“ pripomína Richter. Docieliť to majú rôzne opatrenia ako napríklad zapájanie starších ľudí do dobrovoľníckych aktivít a mladých do poskytovania služieb seniorom, čím sa upevňujú medzigeneračné väzby.

Dôležitá je aj podpora starostlivosti o starších ľudí v rodinách, pretože práve medzigeneračná vzájomná závislosť má zásadný význam pre ich sociálny rozvoj. „Chcem sa poďakovať všetkým organizáciám, ktoré pomáhajú vláde pri napĺňaní národného programu starnutia. Bez ich zapojenia by sme naše ciele dosahovali ťažšie,“ zdôrazňuje minister Ján Richter.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk