Hlavné menu

06.11.2012

Medzinárodná konferencia o bezpečnosti pri práci

Vo Vysokých Tatrách sa začala medzinárodná konferencia o aktuálnych otázkach bezpečnosti práce. Ide o najväčšie a najprestížnejšie podujatie v oblasti BOZP na Slovensku s 24-ročnou tradíciou. Cieľom konferencie je prezentovať nové trendy, postupy prevencie a skúsenosti z praxe v oblasti BOZP.
 

Súčasťou podujatia je udeľovanie certifikátov „Bezpečný podnik“. Siedmim firmám ich odovzdá štátny tajomník ministerstva práce Branislav Ondruš.

Konferenciu pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera organizujú Technická univerzita v Košiciach, Národný inšpektorát práce, Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a Slovenská asociácia pre BOZP a OPP.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk