Hlavné menu

11.11.2019

Medzinárodná konferencia Mosty a cena ministra

Pri príležitosti 19. ročníka medzinárodnej konferencie Mosty v sociálnoprávnej ochrane ocenil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. Vyzdvihol ich prínos pri sanácii rodín a nenahraditeľnú pomoc pri riešení rodinných a sociálnych problémov.
 

V zastúpení ministra si z rúk štátneho tajomníka MPSVR SR Branislava Ondruša prevzali cenu „Spoločne za rodinu“ tri úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately) - Malacky, Prešov a Humenné, Centrá pre deti a rodiny Malacky a Snina a akreditovaný subjekt Detské kočovné divadlo – DRaK, o.z., a to na galavečere v zariadení NR SR Častá –Papiernička.

Na slávnostnom podujatí štátny tajomník zdôraznil najmä ľudský a vysoko profesionálny prístup tých, ktorí sa obetavo venujú deťom a rodinám. Okrem iného podčiarkol, že v neľahkých životných obdobiach im štátne orgány, úrady práce podávajú tak dôležitú pomoc, na ktorú sú odkázaní a naliehavo ju očakávajú od nás. „Vykonávame ambulantné a sociálne opatrenia tak, aby deti nemuseli byť umiestnené v centrách pre deti a rodiny. Rodinám doslova „vdychujeme“ nový život, dávame im nádej na lepšiu budúcnosť, odborne radíme, pomáhame pri riešení aktuálnych problémov a kríz v oblasti sociálnej i výchovnej,“ uviedol Branislav Ondruš. Zároveň sa poďakoval všetkým zamestnancom pracujúcim v sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, aj za aktívnu podporu náhradnej rodinnej starostlivosti.

Na medzinárodnej konferencii MOSTY odborníci diskutovali napríklad o dopadoch traumatizácie v detstve na vývin dieťaťa, možnostiach terapie, rozvíjaní spolupatričnosti v rodine, riešení konfliktov či aktuálnom stave v poskytovaní starostlivosti deťom a rodinám v zariadeniach. Konferenciu zorganizovala Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar v dňoch 11.- 12. novembra.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk