Hlavné menu

11.11.2013

Medzinárodná konferencia o únosoch detí

Na konferencii o medzinárodných únosoch detí v Smoleniciach vystúpil aj sudca celosvetového formátu Lord Thorpe. Vo svojej prednáške poukázal na precedens, ktorý Slovenská republika dosiahla pred rokom v prípade detí Bórových.
 

Presne pred rokom sledovala slovenská verejnosť vývoj súdneho prípadu rodiny Bórových vo Veľkej Británií, ktorý rozhodoval sudca Thorpe. Rok po uzavretí tohto prípadu v prospech Slovenska, ktorý znamenal návrat chlapcov Bórových na Slovensko, prijal britský sudca Thorpe pozvanie na medzinárodnú konferenciu o únosoch detí. Sudca v prednáške okrem iného jasne deklaroval, že Slovensko dodatočným vstupom do konania v prípade Bórových vytvorilo precedens aj pre iné štáty, ktoré budú môcť chrániť svojich občanov podobným spôsobom v budúcnosti.

Slovenskí sudcovia a odborníci z mimovládneho sektora diskutovali na konferencii o problematike aj s ďalšími hosťami, medzi inými nemeckou sudkyňou Sabine Briegel, riaditeľkou ústredného orgánu Nemecka Andreou Schulz, ktorá spolupracuje na príprave Dohovoru o medzinárodných únosoch, zástucami viacerých ambasád na Slovensku, ako aj predstaviteľmi slovenských a českých ministerstiev.

Konferenciu podporili svojou účasťou aj minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter a minister spravodlivosti Tomáš Borec. Minister Richter pripomenul nevyhnutnosť súčinnosti medzi jednotlivými ministerstvami v celej šírke problematiky práv a záujmu detí. V mene vlády SR deklaroval celospoločenskú prioritu ochrany najzraniteľnejších členov našej spoločnosti - detí, ktoré v prípade rôznych problémov, žiaľ najčastejšie zlyhávania ich vlastných rodičov, musia byť citlivo chránené zákonmi a kompetentnými inštitúciami krajiny.

Minister spravodlivosti Tomáš Borec pripomenul účastníkom konferencie skutočnosť, že na ministerstve pripravujú komplexnú rekodifikáciu civilnoprávnych predpisov, v ktorej budú mať svoje miesto aj medzinárodné únosy detí. Obaja ministri sa zhodli na nevyhnutnej potrebe ochrany práv a najlepšieho záujmu detí na Slovensku.

Prvý ročník konferencie o medzinárodných únosoch detí poukázal na potrebu riešenia mnohých otázok, ktoré súvisia s rodinami a ich deťmi v kontexte medzinárodných vzťahov. Jednou z nich je práve potreba zintenzívnenia medzinárodnej komunikácie, ku ktorej významne prispela aj samotná konferencia.

Konferenciu, ktorá sa konala 7.- 8. novembra 2013, zorganizovalo pod záštitou ministra práce sociálnych vecí a rodiny SR Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk