Hlavné menu

13.02.2017

Medzinárodná vedecká konferencia o ŤZP

Odborníci zo Slovenska aj z Českej republiky na medzinárodnej vedeckej konferencii debatovali o úlohách štátu a práva pri kompenzácii ťažkého zdravotného postihnutia. Nad podujatím prevzali záštitu minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter a dekan Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici Mojmír Mamojka.
 

Medzinárodne uznávané autority diskutovali o problémoch, ktoré prináša legislatíva a prax pri kompenzáciách ťažkého zdravotného postihnutia. Zároveň však načrtli konkrétne riešenia, ktoré budú šancou pre kvalitnejší život osôb so zdravotným postihnutím.

Ako uviedol Ján Richter, samotné Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky plánuje prijať kroky k efektívnejšiemu systému peňažných príspevkov, aby sa dosiahla tak optimalizácia a adresnosť peňažných príspevkov, ako aj čo najväčšia miera podpory ich začlenenia do spoločnosti a zlepšenia ich situácie. „V roku 2016 sme poskytli 166 789 fyzickým osobám viac ako 134 mil. eur na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Okrem toho takmer 55-tisíc osôb dostalo peňažný príspevok na opatrovanie vo výške 92 364 482 eur,“ upresnil minister.

Od začiatku tohto roka nadobudla účinnosť novela zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. V prospech fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím upravila táto právna norma aj podmienky poskytovania niektorých peňažných príspevkov na kompenzáciu. „Napriek tomu, že ide po mnohých rokoch o najvýraznejšiu a najkomplexnejšiu pomoc pre desiatky tisíc opatrovateľov ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím, plne si uvedomujeme, že stále nemožno hovoriť o ich sociálnom a ekonomickom komforte. Dôraz na zvyšovanie týchto podmienok a tým zlepšovanie ich kvality života musí stále pretrvávať. Preto plánujeme tzv. veľkú novelu zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia,“ zdôraznil Ján Richter. Dodal, že ambíciou ministerstva je postupne zvýšiť výšku opatrovateľského príspevku na úroveň čistej minimálnej mzdy.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk