Hlavné menu

02.04.2015

Medzinárodný deň povedomia o autizme

Organizácia spojených národov vyhlásila druhý apríl za Medzinárodný deň povedomia o autizme. Táto pervazívna vývojová porucha nadobúda v mnohých krajinách rozmery epidémie. Aj preto sa venuje ľuďom s autizmom zvýšená pozornosť.
 

Osveta o autizme sa vďaka organizáciám i jednotlivcom šíri už aj na Slovensku. „Za túto prácu im všetkým ďakujem, pretože je to naozaj záslužná činnosť. Ministerstvo bude v podpore aktivít a projektov, ktoré pomáhajú ľuďom s autizmom začleniť sa na trh práce a do spoločnosti, naďalej pokračovať. Napríklad aj cez operačný program Ľudské zdroje,“ hovorí minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Dodáva, že nové projekty sa zamerajú aj na samotnú osvetu a zvyšovanie povedomia a tolerancie voči rôznorodosti v našej spoločnosti.

Generálny tajomník OSN Ban Ki-moon pri príležitosti tohto dňa vyzval zamestnávateľov, aby prijímali konkrétne záväzky pre podporu zamestnávania ľudí s autizmom. „Ľudia s autizmom majú obrovský potenciál. Mohí majú pozoruhodné vizuálne, umelecké alebo akademické schopnosti. Vďaka používaniu asistenčných technológií, neverbálni ľudia s autizmom dokážu komunikovať a podeliť sa s nami o svoj skrytý potenciál. Rozpoznať talent ľudí z autistického spektra namiesto sústreďovania sa na ich slabosti je základom pre budovanie skutočne inkluzívnej spoločnosti,“ uvádza Ban Ki-moon.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk