Hlavné menu

08.03.2016

Medzinárodný deň žien

MDŽ sa slávi v mnohých štátoch sveta ako prejav úcty k ženám a ich právam, a to bez ohľadu na ich národné, národnostné, etnické, jazykové, kultúrne, ekonomické alebo politické postavenie.
 

Tradícia oslavovať Medzinárodný deň žien bola zavedená na medzinárodnej ženskej konferencii v roku 1910 v Kodani. Historické súvislosti však siahajú hlbšie, do 19. storočia, a súvisia so snahou ženského hnutia a robotníčok v priemyselných krajinách sveta o zlepšenie pracovných podmienok žien.

Myšlienka koordinovať v jeden deň akcie za zlepšenie pracovných podmienok žien nadväzovala na opakujúce sa demonštrácie robotníčok v amerických textilných továrňach, z ktorých sa rokmi stala tradícia. 8. marca 1908 pochodovalo ulicami New Yorku asi 15 000 žien žiadajúcich skrátenie desaťhodinového pracovného času, vyššie platy a politické požiadavky, najmä získanie volebného práva.

Organizácia spojených národov v roku 1975, ktorý bol Medzinárodným rokom žien, oficiálne vyhlásila MDŽ na 8. marca a odvtedy usporadúva spomienkové akcie a podujatia, pripomínajúce nielen historické hnutia za práva žien, ale i súčasnú situáciu a problémy.

Medzinárodný deň žien získal postupom času pre ženy v rozvinutých aj rozvojových krajinách novú, globálnu dimenziu. Rastúce medzinárodné ženské hnutie, posilnené štyrmi globálnymi ženskými konferenciami OSN, pomohlo urobiť z pamätného dňa podporu práv žien na ich rovnoprávnu účasť v politickom a ekonomickom živote národa. Je prejavom solidarity medzi ženami a súčasne spomienkou na snahu za zrovnoprávnenie žien, najdlhšiu revolúciu v dejinách ľudstva.

Aj na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR sme si pripomenuli tento sviatok obdarovaním žien symbolickou kvetinou – karafiátom.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk