Hlavné menu

19.12.2014

Nezamestnanosť v novembri opäť klesla

Pokles nezamestnanosti sa nezastavil ani v novembri. Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku dosiahla 12,25 %, čo je v porovnaní s októbrom pokles o 0,10 percentuálneho bodu. Medziročne sa evidovaná miera nezamestnanosti minulý mesiac znížila o 1,25 percentuálneho bodu.
 

„Počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie dosiahol na konci minulého mesiaca 330 517 osôb. V porovnaní s októbrom tohto roka ide o pokles o 2 740 ľudí. Medziročne počet uchádzačov, ktorí mohli okamžite nastúpiť do práce, klesol v novembri o 33 716", informoval generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Marián Valentovič. Ako ďalej uviedol, miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o prácu dosiahla minulý mesiac 13,86 %. Medzimesačne to predstavuje pokles o 0,07 percentuálneho bodu, medziročne o 0,95 percentuálneho bodu. Úrady práce evidovali v uplynulom mesiaci 374 018 uchádzačov o zamestnanie. Oproti októbru tohto roka ide o pokles o 1 960 ľudí, medziročne je to menej o 25 543 osôb.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter nazval rok 2014 rokom pravdy. Skonštatoval, že máme za sebou obdobie, v ktorom sa ukázalo, že legislatívne opatrenia, ktoré prijal rezort práce, sú správnou cestou na znižovanie nezamestnanosti. Počet nezamestnaných do 29 rokov klesol medziročne o 12 tisíc, z toho vyše 8 tisíc predstavujú nezamestnaní do 25 rokov. Pri nezamestnaných nad 50 rokov ide oproti novembru minulého roka o pokles o 3600 ľudí a počet dlhodobo nezamestnaných medziročne klesol takmer o 9600. Minister ďalej uviedol, že podľa štatistík Sociálnej poisťovne od začiatku tohto roka vzniklo 6500 nových zamestnávateľských subjektov. „Za jedenásť mesiacov tohto roka bolo reálne vytvorených 51 500 nových pracovných miest," dodal.

„Som presvedčený, že aj tie opatrenia, ktoré nadobudnú účinnosť v novom roku, pozitívne zasiahnu do vývoja nezamestnanosti – ide predovšetkým o minimálnu mzdu, novelu zákona o hmotnej núdzi, právo na prvé zamestnanie, zmeny v agentúrnom zamestnávaní, či odvodovú úľavu", zdôraznil Ján Richter.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk