Hlavné menu

30.12.2013

Mihál kritizuje ministerstvo za nápravu toho, čo nedokázal sám

Ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera prekvapila reakcia exministra Jozefa Mihála a strany SaS ohľadom prenájmu priestorov od spoločnosti SLOV inn.
 

„Bývalý minister Mihál vopchal hlavu do piesku a keď mal príležitosť, problém neriešil. Naopak, neplatením nájmu spôsobil, že spoločnosť SLOV inn podala na súde na ministerstvo 5 žalôb. My sme situáciu vyriešili a vyjednali sme lepšie nájomné podmienky. Priestory už využíva Fond sociálneho rozvoja,“ zdôrazňuje Ján Richter.

MPSVR SR začalo využívať priestory na Špitálskej ulici 27 v Bratislave v zmysle zmluvy od 1.7.2010. Keďže od 1.4.2011 ministerstvo na čele s Jozefom Mihálom nájom neplatilo, spoločnosť SLOV inn podala na súde 5 žalôb za neplatenie nájomného vo výške 570 373 EUR. MPSVR SR bolo rozhodnutím okresného súdu Bratislava 1 zo dňa 7.6.2012 zaviazané zaplatiť spoločnosti SLOV inn dlžnú sumu na nájomnom. Vzhľadom na neúspech v súdnom konaní a v snahe ušetriť finančné prostriedky pristúpilo ministerstvo v decembri 2012 k Dohode o urovnaní so spoločnosťou SLOV inn a vyplatilo jej 418 831,32 EUR za nezaplatené nájomné v období od 1.4.2011 do 31.12.2012. Tým, že sa ministerstvo dohodlo aj na pokračovaní nájmu, sa spoločnosť SLOV inn vzdala práva na zaplatenie úrokov z omeškania, vzdala sa práva na zaplatenie zmluvnej pokuty za omeškanie a zaviazala sa vziať späť všetky návrhy na začatie konania. Touto Dohodou o urovnaní ušetrilo ministerstvo viac ako 150 000 EUR. Podotýkame, že predmetná zmluva bola uzatvorená na dobu určitú do roku 2015 a podľa zmluvne dohodnutých podmienok nebolo možné od nej odstúpiť. Ministerstvo sa preto nerozhodovalo o zotrvaní alebo nezotrvaní v priestoroch, ale o ich efektívnom využívaní.

Dohodou o urovnaní sa zároveň dohodli aj nové výhodnejšie podmienky prenájmu priestorov. Len vo výške nájomného za m2 bola dohodnutá cena nižšia o 1,16 EUR oproti cene za obdobie ministra J. Mihála. Do zmluvy so spoločnosťou SLOV inn pribudlo aj ustanovenie, že po skončení tejto zmluvy v roku 2017 nám spoločnosť, v prípade nášho záujmu zotrvať v prenajatých priestoroch, podstatne zníži výšku nájmu. Keďže priestory na Špitálskej ul. č. 27 sú pre ministerstvo výhodné najmä pre prepojenie IT zariadení a sietí a bezprostredný kontakt s budovami ministerstva na Špitálskej ulici č. 4-8, dohodlo sa so spoločnosťou, že nájom za rok 2013 nebude platiť mesačne, ale celú sumu vyplatí rok dopredu.

Spoločnosti SLOV inn sa za obdobie 2010 -2013 doteraz vyplatilo celkovo 968.000 EUR.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk