Hlavné menu

06.12.2019

Deti sa potešili mikulášskej nádielke z ministerstva

Aj tento rok pri príležitosti sv. Mikuláša navštívili štátni tajomníci a generálny tajomník služobného úradu MPSVR SR Centrá pre deti a rodiny. Deti obdarovali mikulášskymi darčekmi a v neformálnych rozhovoroch diskutovali s riaditeľmi a zamestnancami týchto zariadení o zmenách v systéme. Spolu navštívili sedem centier.
 

Štátny tajomník Branislav Ondruš zavítal do troch centier, a to v Klobušiciach, Prievidzi a v Handlovej. Centrum pre deti a rodiny v Banskej Bystrici a v Pezinku navštívil štátny tajomník Ivan Švejna a generálny tajomník služobného úradu rezortu práce Jozef Vančo priniesol mikulášske balíčky do centier v Topoľčanoch a v Piešťanoch. „Ísť medzi deti je pre nás tou najkrajšou mikulášskou nádielkou. Načerpáme pozitívnu energiu, a zároveň vidíme kus zmysluplnej práce zamestnancov centier pre deti a rodiny. Za to im patrí moja úprimná veľká vďaka,“ uviedol štátny tajomník Ondruš.

V príjemnej predvianočnej atmosfére deti prejavili vďaku aj tým, že zatancovali, zaspievali, zarecitovali básničky, čím opätovne ukázali prirodzený talent, hravosť a najmä schopnosť presadiť vedomosti a nadanie v bežnom živote.

V 68 štátnych a 39 neštátnych Centrách pre deti a rodiny dnes žije 4 993 detí. V profesionálnych rodinách našlo svoj nový domov 1 364 detí. „Potešiteľné je, že stúpa počet detí, ktoré sa vrátia do pôvodnej rodiny, a to vďaka prijatým zákonným zmenám. Kým v roku 2015 sa do pôvodnej rodiny vrátilo 230 detí, minulý rok to bolo už 323,“ povedal Branislav Ondruš. Práve zotrvanie detí v prirodzenom rodinnom prostredí a návrat do prirodzeného rodinného prostredia v prípade ich vyňatia je absolútnou prioritou.

Skúsenosti a potreby praxe boli plne zohľadnené v prelomových zmenách v roku 2018, ktorých prínos chvália aj odborníci. Od januára tohto roka vďaka systémovej transformácií fungujú nové zariadenia - centrá pre deti a rodiny, ktoré vznikli z bývalých detských domovov a krízových stredísk, pričom každé sa špecializuje na vlastnú oblasť podľa potrieb svojho okolia. Zavádzané zmeny sa okrem riešenia samotnej dostupnosti odbornej pomoci premietli aj v kvalitatívnom zlepšení poskytovanej pomoci deťom a rodinám. Ich súčasťou sú aj nové profesijné, personálne a priestorové podmienky výkonu opatrení v zariadeniach.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk