Hlavné menu

08.12.2014

Mikulášske návštevy detských domovov

Pri príležitosti sv. Mikuláša aj tento rok čelní predstavitelia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR zavítali medzi deti, ktoré nepoznajú teplo ozajstného domova.
 

Minister Ján Richter sa rozhodol potešiť deti v Detskom domove sv. Gorazda v Močenku. Potešenie bolo obojstranné, pretože deti pripravili bohatý program a za mikulášsky balíček odmenili vzácnu návštevu krásnymi pesničkami, tancom, básničkami, ale i hrou na gitare. Deti mali veľkú radosť aj z prítomnosti samotného ministra, ktorého spontánne vyobjímali a radi sa s ním odfotografovali. Šéf rezortu sa zaujímal okrem iného aj o to, ako deti bývajú a trávia voľný čas. Na stretnutí sa zúčastnili vychovávatelia, profesionálni rodičia, či klienti domova sociálnych služieb, ktorí sú zväčša odchovancami detských domovov.

Kaštieľ v Močenku bol postavený v rokoch 1840 – 1850 ako letné sídlo nitrianskych biskupov. Je veľmi cennou staviteľskou pamiatkou klasického umenia. Keďže v areáli sa okrem detského domova nachádza aj domov sociálnych služieb, domov seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, denný stacionár a chránené dielne, ministerstvo práce finančne prispelo na inštaláciu výťahu, ktorý slúži pre potreby klientov.

Mikulášska nádielka čakala aj na deti z Detských domovov v Prešove a v Spišskom Štiavniku, kde medzi ne zavítal štátny tajomník Branislav Ondruš. Štátny tajomník Jozef Burian rozdal nádielku deťom v Detskom domove „Lienka“ vo Veľkých Kapušanoch a napokon vedúci služobného úradu Jozef Vančo navštívil deti v Krízovom stredisku na Stavbárskej ulici v Bratislave.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk