Hlavné menu

23.11.2015

Mimoriadna kontrola Istota

Inšpektoráty práce spúšťajú v spolupráci s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny mimoriadnu celoslovenskú kontrolu nelegálneho zamestnávania a nelegálnej práce. Počas týždňa skontrolujú približne 1500 podnikateľských subjektov, najmä pohostinstvá, reštaurácie či maloobchod.
 

Zamestnanci, ktorí pracujú „načierno“, nemajú zabezpečenú sociálnu ochranu, stabilný príjem či nárok na odpočinok, dovolenku alebo stravovanie. Aj napriek tomu ich takto pracujú tisícky. „Bohužiaľ, stále sa stretávame s týmto negatívnym celospoločenským problémom, ktorý ochudobňuje najmä samotných zamestnancov. Aj preto spúšťame mimoriadnu kontrolnú akciu, ktorá má odhaliť nepoctivých zamestnávateľov,“ približuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.

Za nelegálne zamestnávanie hrozí zamestnávateľovi pokuta od 2000 do 200 000 eur. „Okrem toho mu hrozí aj zápis do centrálneho verejne prístupného registra na obdobie piatich rokov, pričom sa nemôže v rámci tohto obdobia uchádzať o zákazky hradené z verejných zdrojov. Nemôže taktiež čerpať prostriedky z eurofondov a štátnych dotácií, ani žiadať príspevky od štátu,“ upozorňuje generálny riaditeľ Národného inšpektorátu práce Andrej Gmitter.

Ak sa zamestnanec domnieva, že pracuje nelegálne, teda bez zmluvy, resp. dohody, môže podať podnet na príslušnom inšpektoráte práce alebo úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Zamestnávatelia by si mali pred začiatkom výkonu práce zamestnanca overiť, či je prihlásený v registri Sociálnej poisťovne včas.

V minulom roku odhalili kontrolóri 2 335 nelegálne zamestnaných ľudí. Zákon porušilo 1 226 zamestnávateľov.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk