Hlavné menu

02.10.2013

Minimálna mzda sa zvýši o 14,30 eura

Minimálna mzda sa na budúci rok zvýši zo súčasných 337,70 eura na 352 eur. Ministerstvo pri jej návrhu zohľadnilo nielen ekonomický, ale aj sociálny aspekt. Zamestnanci odmeňovaní minimálnou mzdou dostanú na budúci rok v čistom o 12,36 eura mesačne viac, ako v tomto roku.
 

Minimálna hodinová sadzba sa zvyšuje z 1,941 eura na 2,023 eura za každú odpracovanú hodinu. Vládou schválená suma minimálnej mzdy zohľadňuje skutočnosť, že za posledné dva roky rástli spotrebiteľské ceny a klesali reálne mzdy zamestnancov. „Výška minimálnej mzdy musí motivovať ľudí k práci a zabezpečiť, aby sa z odmeny za prácu uživili. Je alarmujúce, že sa zvyšuje riziko chudoby práve u zamestnaných ľudí, resp. rodín, kde je aspoň jeden z rodičov zamestnaný,“ zdôraznil minister práce Ján Richter.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk