Hlavné menu

19.10.2015

Minister na celoslovenskom stretnutí seniorov

Október už tradične patrí seniorom. Organizácia spojených národov vyhlásila v roku 1990 prvý októbrový deň za Medzinárodný deň starších ľudí. Odvtedy, je to už 25 rokov, sa v tomto mesiaci konajú rôzne podujatia venované skôr narodenej generácii.
 

Takouto peknou tradíciou sa stalo aj každoročné stretnutie, tentokrát v priestoroch Radošinského naivného divadla v Bratislave, za bohatej účasti seniorov z rôznych kútov Slovenska. Stretnutie organizovala Jednota dôchodcov na Slovensku v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Na podujatí sa zúčastnili predseda vlády SR Robert Fico, poslanec NR SR Jozef Mikloško, predseda Jednoty dôchodcov na Slovensku Ján Lipiansky, a ďalší hostia.

Minister Ján Richter skonštatoval, že v tomto mesiaci sa už obvykle sústreďuje väčšia pozornosť na problémy staršej generácie. Častejšie ako inokedy v roku sa poukazuje na dôležitosť rovnocenného postavenia a dôstojnosti života seniorov v spoločnosti. Ocenil aj dobrú spoluprácu ministerstva a konštruktívny dialóg so zástupcami seniorských organizácií na Slovensku. „Spoločným úsilím sa podarilo pripraviť viacero legislatívnych zmien dotýkajúcich sa života seniorov, ktoré vláda Slovenskej republiky v uplynulom období schválila. Pri každej zmene, každom návrhu zákona, sme veľmi seriózne brali do úvahy aj vaše pripomienky a návrhy,“ zdôraznil prítomným.

„Staršia generácia je nenahraditeľným zdrojom hodnôt, skúseností a poznania. Vytvorila obrovské hodnoty, na ktorých Slovensko stojí a ďalej sa buduje,“ povedal na stretnutí premiér Robert Fico. Taktiež pripomenul, že je našou povinnosťou chrániť a podporovať seniorov.

Na podujatí odovzdal minister práce Ján Richter ocenenia – pamätnú medailu Jednote dôchodcov na Slovensku, pri príležitosti 25. výročia založenia, za dlhoročnú úspešnú prácu a podporu všestranného rozvoja seniorov, a ďakovné listy a kvety jedenástim navrhnutým seniorom, ktorí dosiahli významné výsledky vo svojich aktivitách.

Slávnostnú atmosféru spríjemnili nevšedným umeleckým programom speváčka Marcela Laiferová a herci Radošinského naivného divadla. Program vyvrcholil divadelným predstavením Jááánošííík po tristo rokoch.

Zoznam ocenených:

1. Ladislav Dula, predseda okresnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku v Nitre a podpredseda Revíznej komisie. Ďakovný list za prispievanie k vysokej úrovni revíznych komisií Jednoty dôchodcov na Slovensku.

2. Anna Petričová, členka JDS, za dosahovanie výborných výsledkov v rozmanitej a bohatej činnosti seniorov v Bardejove a Prešovskom kraji.

3. Anna Prokešová, členka JDS, za výborné výsledky v bohatej a rozmanitej činnosti seniorov v Trenčianskom kraji.

4. Jozef Štefánek, predseda okresnej organizácie JDS v Trnave, za ústretový prístup a spoluprácu pri riešení rozmanitých problémov seniorov.

5. Anna Joštiaková, predsedníčka Sociálnej komisie JDS, za významný prínos pri riešení závažných sociálnych problémov seniorov.

6. Andrej Dupaľ, podpredseda Združenia kresťanských seniorov, za jeho doterajšiu angažovanosť v rozmanitej činnosti pre seniorov, zvlášť pri zvyšovaní právneho povedomia starších ľudí.

7. Anna Kasanová, členka národnej siete Fóra pre pomoc starším, za prínos pri zakladaní azylových domov pre bezdomovcov v Nitre a Správy zariadení sociálnych služieb pre starších, odkázaných na pomoc a opatrovanie.

8. Alexander Tokár, člen JDS pôsobiaci v meste Svit, za dlhoročné vedenie speváckeho súboru Senior, ktorý Podtatrancov reprezentoval na mnohých vystúpeniach doma aj v zahraničí.

9. Anna Dupaľová, členka Združenia kresťanských seniorov, za jej prístup v oblasti sociálnej politiky, spoločenského začleňovania a napĺňania práv a záujmov seniorov, predovšetkým v Prešovskom regióne.

10. Ján Uhnák, podpredseda Združenia kresťanských seniorov Slovenska, za rozvoj duchovného a hmotného dobra staršej generácie, rozširovanie občianskeho, národného a kresťanského povedomia členov a sympatizantov združenia.

11. Jozef Mikloško, predseda Združenia kresťanských seniorov Slovenska, za dlhoročný osobitný prínos a pozdvihnutie Združenia kresťanských seniorov, druhej najväčšej seniorskej organizácie na Slovensku.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk